KLP

​Stø kurs i urolige finansmarkeder

Pressemelding   •   mai 12, 2016 09:00 CEST

  • Tilfredsstillende avkastning til tross for urolige aksjemarkeder
  • Soliditet til å møte utfordrende kapitalmarkeder
  • Vekst i datterselskapene

Verdistigning på kundenes midler endte på 1,0 prosent i første kvartal. God avkastning i omløpsobligasjoner og eiendomsmarkedet bidro mest til resultatet for første kvartal.

– KLP leverer et tilfredsstillende resultat i et turbulent marked, preget av lave renter og store svingninger i aksjemarkedene. Vi har forberedt oss på lave renter ved å bygge opp soliditet i gode år. De urolige finansmarkedene vi har vært vitne til i første kvartal viser betydningen av solide finansielle buffere, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Sterkt vekst – effektiv drift
KLP har hatt en betydelig vekst i antall nye kunder på offentlig tjenestepensjon de seneste årene. I år har ytterligere en kommune og 22 bedrifter kommet til. Stadig flere medlemmer og et økende antall pensjonister stiller krav til KLP som selskap, samtidig som selskapet skal tilpasse seg nye reformer og regelverksendringer.

– Vi har arbeidet med egne prosesser, nettløsninger og kundeinformasjon, som skal gjøre oss i stand til å håndtere flere kunder og medlemmer på en mer effektiv måte, uten at våre kostnader øker, sier Thornes.

Det jobbes målrettet med å forenkle og forbedre kundekommunikasjonen. I tillegg jobbes det med kontinuerlig forbedringsarbeid etter Lean-metoden. Også innen pensjonsbehandling kan KLP vise til forbedringsarbeid med gode driftsmessige resultater i form av redusert saksbehandlingstid.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for første kvartal på klp.no

Nøkkeltall etter første kvartal 2016
Verdijustert kapitalavkastning 1,0 prosent
Bokført kapitalavkastning 1,1 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 5,7 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 3,9 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 553 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direktør finans Oliver Siem, tlf 93 43 18 20

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 553 milliarder kroner.