Det Liberale Folkepartiet

Adeeco-saken mer nyansert enn medieomtalen tilsier

Pressemelding   •   feb 27, 2011 17:40 CET

Adecco driver et betydelig antall sykehjem over hele Norge, og alt tyder på at tilbudet disse gir til beboere og ansatte er utmerket. Et av hjemmene, Ammerudlunden, er blitt prisbelønnet en rekke ganger.

Med fryd i blikket kunne Dagsrevyen i forrige uke avsløre at hjemmet Ammerudlunden ble drevet ulovlig. Og hva var de som var ulovlig? Jo, i visse tifeller hadde enkelte ansatte pleiere etter eget ønske gått doble vakter for å samle opp tid slik at de kunne få fri i lengre sammenhengende perioder.

En samlet presse har fråtset i Adecco-avsløringer de siste dagene men det slår oss at også i denne saken er pressedekningen svært skjev. I dag skal vi kort omtale et par momenter som fortjener en mer saklig behandling enn de har fått i pressen.

Dagsrevyen fortalte i går om en polsk sykepleier som etter å ha jobbet i Adecco endte opp med å skylde Adecco penger! Man fikk det inntrykk at Adecco var en utbyttende og undertrykkende arbeidsgiver, men den oppmerksomme seer fikk med seg bakgrunnen for påstanden: For å bli ansatt måtte den polske sykepleieren lære seg norsk, noe vi synes er et helt rimelig krav, og gjennom Adecco ble hun tilbudt et kurs i norsk. Hun skulle for dette kurset betale kr 50 000 med trekk i lønnen fra Adecco. Men så sluttet hun i Adecco før alle avdrag var betalt, og hun fikk da en regning fra Adecco på restbeløpet.

Bortsett fra at kurset synes noe dyrt - men kanskje det å lære bort helse-norsk er komplisert og kostnadskrevende - ser vi ikke at Adecco har gjort noe urimelig i denne saken. Vårt inntrykk er at sannheten er stikk i strid med fremstillingen slik den ble vektet i Dagsrevyen.

Så over til en annen og mer prinsipiell sak. Avsløringene på Adecco har gått på at ansatte har jobbet doble vakter, og at lønningene har vært lave. Det første er strid med loven, men det andre er det ikke.

Men hvordan blir dette dersom man sammenligner Adeccos private sykehjem med forholdene i kommunale sykehjem? I de kommunale sykehjemmene regner vi med at det ikke forekommer doble vakter, og at alle ansatte har tarifflønn. Men hvordan har beboerne det? I mange tilfeller sikkert bra, men vi har de siste tiår les utallige historier i pressen om at beboerne får middag klokken 12, at de må legge seg klokken 16, at de sjelden får mulighet til å dusje, at de må vente med dobesøk, osv. –kort sagt at forholden for beboerne er uverdige.

Slike ting er der ingen som har fortalt om Adeccos sykehjem.

La oss for å oppsummere det siste punktet sitere fra en kronikk om dagens offentlige eldreomsorg i Aftenposten i dag 25/2, en kronikk som er skrevet av en person hvis foreldre nå er tatt hånd om av det offentlige hjelpeapparatet, og som nå har fått førstehånds erfaring av hvordan det kan være: ”[Det er] et uhyrlig system jeg hadde hørt rykter om at fantes, men som jeg har skjøvet foran meg og håpet ikke ville ramme meg. Og fordi raseriets villskap er kort, kan bedrøveligheten fortsette og overgrepene finne sted, med bare tidsavgrensede protester. …”

DLFs syn er at det ikke bør være noen statlige restriksjoner på slikt (for eksempel hvor mye ansatte kan jobbe). Det vil være ledelsens ansvar overfor sine brukere at ansatt kan gjøre jobben godt, og hvis noen kan gjøre en god jobb gjennom en dobbel vakt så bør det ikke være noe lover som hindrer dette. Over tid vil i et fritt samfunn produksjonen vokse, og dermed vil velstanden vokse, og en implikasjon av dette er at flere vil få råd til bedre kvalitet på alle typer tilbud de benytter seg av, inkludert sykehjem. I et fritt samfunn vil derfor alle typer tilbud bli av bedre kvalitet, dette vil da altså også gjelde sykehjem og lignende

Men for å få dette til må vi altså bevege oss i retning av mer frihet. Og vil man hjelpe til med dette så må man som vi sa over arbeide politisk, og det eneste partiet som arbeider for øket frihet er DLF.

Altså: vi forsvarer ikke lovbruddene som Adecco har begått, vi synes at det Adecco gjorde var svært uklok – ikke fordi det nødvendigvis gikk utover pasientene, men fordi det var i strid med loven, vi mener at det Adecco gjorde burde vært tillatt, og vil vi si at det eneste partiet som vil liberalisere her og andre steder er DLF.

Vår omtale om saken på våre nettsider:

Et par momenter i Adecco-saken

http://stemdlf.no/node/4862

Avsløringene på Adecco

http://stemdlf.no/node/4859

Det Liberale Folkepartiet

Internett: www.stemdlf.no

Twitter: @stemdlf