ABM-utvikling

Støtter de gales fortellinger

Pressemelding   •   feb 22, 2010 21:19 CET

ABM-utvikling støtter museumsprosjektene «Galskapens fengsel» og «Dokumentasjon av et galehus» med til sammen 550.000 kroner.

Kriminalasylet. (foto: Cato Edvardsen/Wikimedia)

- Disse prosjektene skal få fram de innsattes og innlagtes fortellinger. Dette er uhørte stemmer fra udekte felt, historier som sjelden er formidlet i museene, sier avdelingsdirektør Randi Ertesvåg i ABM-utvikling.

Mens «Galskapens fengsel» skal utvikle kunnskapen om og gi et innblikk i de kriminelle sinnsykes verden på Kriminalasylet i Trondheim, fokuserer «Dokumentasjon av et galehus» på Valen asyl - nå Valen sjukehus - i Hordaland.

Marginaliserte historier

Nasjonalt medisinsk museum og ABM-utvikling startet i 2009 et forprosjekt for å kartlegge hvilke psykiatrihistoriske samlinger som finnes i institusjoner, arkiver og museer.

St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum understreker museenes aktive samfunnsrolle, som arenaer for innsikt, nytenking og refleksjon. De samme signalene er vektlagt i Kulturdepartementets mål for museumssektoren i 2010.

- For å styrke denne utviklingen prioriterer ABM-utvikling flere gode prosjekter som fremmer utvikling av kunnskap og kritisk formidling, der marginaliserte historier trekkes fram og settes inn i en sosial og kulturell sammenheng, sier avdelingsdirektør Ertesvåg.

Støtter «Sanatoriefolk»

To andre prosjekter av denne typen, som får støtte, er: «Sanatoriefolk» (norsk tuberkulosehistorie med utgangspunkt i pasientenes fortellinger) og «Uhørte stemmer og glemte steder - fortellinger fra utviklingshemmedes historie». Disse får henholdsvis 400.000 kroner og 300.000 kroner i støtte.

- En forutsetning for støtten disse fire prosjektene har fått, er at kildematerialet og fortellinger fra institusjonene skal tilgjengeliggjøres på nettet, blant annet på www.digitaltfortalt.no, kommenterer Randi Ertesvåg.

Les søknadene til:

«Galskapens fengsel» (PDF) – får 250.000 kroner i støtte
«Dokumentasjon av et galehus» (PDF) – får 300.000 kroner i støtte
«Sanatoriefolk» (PDF) – får 400.000 kroner i støtte
«Uhørte stemmer og glemte steder» (PDF) – får 300.000 kroner i støtte

Fakta om tildelingen

I 2010 deler ABM-utvikling ut 32,6 millioner kroner til 114 søknader fra arkiv, bibliotek og museum. Midlene fordeler seg slik:

  • 85 får tilsagn om 22 764 000 kr til utviklingsprosjekt for å utvikle møteplasser for kunnskaps- og kulturformidling samt partnerskap og samarbeid
  • 4 får tilsagn om 716 000 kr til tegnspråkbøker for døve
  • 25 får tilsagn om 9 120 000 kr til sikringstiltak ved norske museum

Det kom inn 274 søknader om til sammen 102 millioner kroner.

Pressekontakter

avdelingsdirektør Randi Ertesvåg
- telefon: 906 28 621 / 23 11 75 72
- e-post: randi.ertesvag(a)abm-utvikling.no

informasjonsdirektør Atle Faye
- telefon: 913 47 369 / 23 11 75 99
- e-post: atle.faye(a)abm-utvikling.no