Klima- og forurensningsdirektoratet

Støtter sjøbunnopprydding i Flekkefjord

Pressemelding   •   nov 03, 2010 16:28 CET

Flekkefjord kommune får opptil 600 000 kroner i støtte til miljøundersøkelser i Loja, Grisefjorden, Tjørsvågbukta og Lafjorden.

Stortinget har vedtatt en ambisiøs plan om opprydding av forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har ansvar for at handlingsplanen blir fulgt opp.

Ansvaret for selve oppryddingen ligger hos den eller de som har forurenset. Men hvis forurenseren(e) ikke lenger eksisterer, mangler betalingsevne, eller ansvarsforholdene er uklare, kan staten delfinansiere arbeidet.

Rydder opp i Flekkefjord

Klif dekker nå 60 prosent av de estimerte kostnadene for undersøkelsene i  Loja, Grisefjorden, Tjørsvågbukta og Lafjorden  Flekkefjord. Flekkefjord kommune og andre bedrifter vil dekke den resterende del av kostnadene.

Spørsmål kan rettes til: