Klima- og forurensningsdirektoratet

Støtter sjøbunnopprydding i Hammerfest

Pressemelding   •   okt 29, 2010 09:37 CEST

29.10.10 Hammerfest kommune får 450 000 kroner til nye undersøkelser av sjøbunnen i havna, som er sterkt forurenset av miljøgifter. Resultatene vil bli brukt til å få stanset utslippskilder og lage en plan for opprydding.

Årets støtte fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skal bidra til å finansiere miljøundersøkelser i Hammerfests indre havneområde og i Storvannet.

Det er en forutsetning for statlig tilsagn om midler at også kommunen og/eller andre problemeiere i området bidrar økonomisk.

Kommunen fikk i fjor 750 000 kroner fra Klif til å undersøke forurensingen.

Prioritert område

Hammerfest havn er et av de prioriterte områdene i handlingsplanen for forurenset sjøbunn. Sammen med resultater fra tidligere undersøkelser skal de nye resultatene benyttes som grunnlag for å stanse pågående utslippskilder fra land.

Kommunen skal også benytte resultatene av undersøkelsene til å utarbeide en tiltaksplan for å rydde opp i forurenset sjøbunn i Hammerfest indre havneområde.

Rapporter fra undersøkelsene skal oversendes Klif innen utgangen av 2010.

Forurenser er selv ansvarlig

  • Stortinget har vedtatt en ambisiøs plan om opprydding av forurenset sjøbunn i norske fjorder og havner.
  • Klif har ansvar for at handlingsplanen blir fulgt opp.
  • Ansvaret for selve oppryddingen ligger hos den eller de som har forurenset.
  • Hvis forurenseren(e) ikke lenger eksisterer, mangler betalingsevne, eller ansvarsforholdene er uklare, kan staten delfinansiere arbeidet.

Spørsmål kan rettes til: