Klima- og forurensningsdirektoratet

Støtter sjøbunnopprydding i Stavanger

Pressemelding   •   nov 29, 2010 13:40 CET

En ny prosjektleder skal organisere arbeidet med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Stavanger. Klif støtter nå kommunen med 1,5 millioner kroner til oppryddingen.

Stavanger er prioritert i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Havneområdet er særlig belastet med miljøgifter fra bunnstoff på båter. Mattilsynet har innført kostholdsråd på sjømat herfra.

Komme i gang med oppryddingen

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) støtter Stavanger kommune med inntil 1,5 millioner kroner til en toårig prosjektlederstilling for å komme i gang med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Stavanger havneområde.

Prosjektlederen skal bidra til nødvendig framdrift i arbeidet. Vedkommende skal fra våren neste år lede og organisere arbeidet med å rydde opp i forurensede sedimenter.

Prosjektlederen skal også være en pådriver for en prosjektgruppe med representanter fra kommunen, Stavanger Havn, Fylkesmannen og aktuelle virksomheter i området.

Rydder opp i forurenset sjøbunn

  • Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder.
  • Stortinget har bevilget penger over statsbudsjettet til opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære.
  • Der det er nødvendig for å bidra til en helhetlig opprydding, fordeler Klif disse statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.

Spørsmål kan rettes til Klif: