GARANTI Eiendomsmegling

Støy og natur viktigst for boligvalg

Pressemelding   •   sep 29, 2010 15:01 CEST

En fersk befolkningsundersøkelse fra GARANTI Eiendomsmegling viser at lite utvendig støy har størst betydning for nordmenns interesse for bolig. Nabolagets status betyr minst. I boligens nærområde betyr nærhet til natur mest, mens grunnskolers resultater betyr minst.

Forhold ved boligen

Undersøkelsen som er foretatt blant et utvalg på 1900 personer, viser at utvendig støy er den faktoren som nordmenn legger mest vekt på ved kjøp av bolig. God teknisk stand er nest viktigst, mens nabolagets status betyr desidert minst. Solforhold og energiforbruk er middels viktig for folk når de avgjør hvilke boliger som er interessante.

- Vi er overrasket over at utvendig støy er viktigere enn teknisk standard, solforhold og energi, sier Stein Drogseth, administrerende direktør i GARANTI Eiendomsmegling.  

- Det er også uventet at arkitektur og nabolagets status tydeligvis er så lite viktig for folk på boligjakt, sier han. - Kjøperne er kanskje mindre ”snobbete” enn antatt.

Forhold i nærområdet

Når det gjelder forhold i nærområdet viser undersøkelsen at nærhet til natur har størst betydning for nordmenns boliginteresse, fulgt av nærhet til offentlig transport. Grunnskolenes resultater betyr klart minst, og urbane kvaliteter betyr nest minst. Reisetid til arbeidssted, nærhet til familie og venner og fritidsaktiviteter er bare av middels betydning.

- Betydningen av naturen bekrefter nordmenns egenart, sier Drogseth. – Men vi er overrasket over at urbane kvaliteter fremdeles betyr så lite.

Menn og yngre stiller lave krav

Undersøkelsen viser at menn gjennomgående legger mindre vekt på alle de undersøkte faktorene enn kvinner, blant annet når det gjelder god teknisk stand, energiforbruk og solforhold. Personer under 30 er heller ikke så kresne på de ulike forholdene som resten av befolkningen, med unntak av reisetid til arbeidssted.

- Det er interessant å se at menn stiller lavere krav enn kvinner, det kan være at pris og andre økonomiske forhold er av større betydning for menn, sier Drogseth.

- Det er vel ikke helt uventet at de yngre stiller lavere krav enn resten av befolkningen, noe som kanskje også kan forklares med hensynet til økonomi.

Undersøkelsen er landsrepresentativ og gjennomført av Perduco for GARANTI Eiendomsmegling i mai/juni 2010 blant 1900 privatpersoner.

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 % av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Kjeden ble opprettet i april 2000, og har i dag 47 kontorer over hele landet.

Se også www.garanti.no