KLP

Stor tilflytting til KLP

Pressemelding   •   mai 07, 2014 09:00 CEST

KLP kan vise til gode resultater og sterk vekst for første kvartal 2014. Kvartalet har vært preget av
stor tilflytting av nye kunder til selskapet, noe som reflekteres i regnskapet etter første kvartal.

Verdijustert avkastning etter første kvartal endte på 1,4 prosent. Aksjer, omløpsobligasjoner
og hold-til-forfall obligasjoner var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.
- For ansatte i offentlig sektor og våre kunder er det viktig å vise at vi tar godt vare på pensjonsmidlene gjennom å levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

100.000 nye medlemmer til KLP
I første kvartal har et stort antall kunder flyttet til KLP fordi Storebrand og DNB Livsforsikring har trukket seg fra markedet for offentlig tjenestepensjon. KLP vil i løpet av 2014 motta i alt 48
kommuner som nye kunder. I tillegg er det hittil inngått avtale med 48 bedrifter med offentlig tjenestepensjon.

- Denne tilflyttingen har et betydelig omfang, og representerer en av de største tilstrømmingene av nye medlemmer til KLPs pensjonsordninger noen sinne. KLP møter den endrede markedssituasjonen med fortsatt fokus på verdiskaping gjennom god avkastning, lave kostnader og god service, sier Thornes.

Samlet får KLP en vekst på nær 20 milliarder kroner i premiereserver. Det gir KLP nærmere 100 000 nye medlemmer, hvorav 15 000 er pensjonister. Ved utgangen av kvartalet var 88 000 medlemmer flyttet fra DNB og Storebrand til KLP.

- KLP har bygget opp gode systemer og selskapet er i rute for å ta veksten i pensjonister knyttet til tilflytting. Dette skjer uten at vi øker bemanningen tilsvarende. Det betyr i praksis at kostnadene kan fordeles på flere, og at KLP kan ta ut ytterligere stordriftsfordeler i årene som kommer, sier Thornes.

God soliditet
Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en forvaltningskapital på 421 milliarder kroner, hvorav en stor del av veksten kan tilskrives flytting av nye kunder til KLP. Forvaltningskapitalen knyttet til
livsforsikring viser en vekst i kvartalet på 21,1 milliarder kroner og utgjør 360,7 milliarder kroner. Selskapets soliditet vurderes som tilfredsstillende i forhold til balansens sammensetning og rådende markedsforhold.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for første kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall etter 1Q-2014
Verdijustert kapitalavkastning 1,4 prosent
Bokført avkastning 0,9 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 4 612 millioner kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 3 117 millioner kroner

Forvaltningskapital KLP Konsern 421 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07

Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12

Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich 90 91 55 23

Direktør Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00

 

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 375 milliarder kroner.