Justis- og politidepartementet

Storberget til Trondheim mandag

Pressemelding   •   okt 18, 2010 09:59 CEST

Justisministeren vitjar Trondheim mandag 18. oktober.

Program for dagen:

11.30 – 12.30 Trondheim fengsel. Tema: Den nye avdelinga for forvaring som opnar ved fengselet i løpet av oktober.

13.00 - 13.45       Offisiell opning av kompetansesenter for sivile gjeremål i Sør-Trøndelag politidistrikt, Namsfogden, Brattørkaia 13b

13.45               Tid til presse 

14.00 – 14.45   Vitjar Konfliktråda, Havnegata 2

15.00 – 16.00   Vitjar Frostating lagmannsrett, Munkegaten 20

Tema: Erfaring med videokonferanseutstyr

16.30               Vitjar overgrepseininga, St. Olavs Hospital

17.00-20.40     Partiarrangement

Pressekontakt:

Politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug, mob 90 72 50 57.