Nyhetstips

Storbritannia valgte Sikorsky S-92 som nytt redningshelikopter

Pressemelding   •   feb 15, 2010 11:58 CET

Etter en langvarig og meget grundig evaluerings- og anskaffelsesprosess, kunngjorde det britiske parlamentet forrige uke sitt valg av Sikorsky S-92 for Storbritannias fremtidige nasjonale redningstjeneste. For dette formålet vil det bli benyttet 24 nye S-92 helikoptre, som skal operere ut fra 12 landsdekkende baser. Utførelsen av den britiske redningshelikoptertjenesten har hittil vært delt mellom Royal Air Force, Royal Navy, samt en kommersiell helikopteroperatør under kontrakt med Maritime Coastguard Agency. 
Storbritannias fremtidige redningshelikoptertjeneste vil være strukturert etter et helt nytt konsept: Utførelsen av hele den nasjonale redningshelikoptertjenesten vil være samlet i et enhetlig konsept der det private konsortiet Soteria (CHC, Thales, Royal Bank of Scotland og Sikorsky) er utvalgt til å levere en helhetlig tjeneste som inkluderer selve helikoptrene samt driftsmessige elementer som for eksempel personell, vedlikehold, logistikk, m.v. Det vil bli inngått kontrakt med de britiske myndighetene med en varighet på 25 år. 
Etter at britiske myndighetene forrige uke fattet valget av fremtidig tjenesteleverandør og helikoptertype, vil den videre prosessen skje relativt raskt: Den formelle kontrakten med Soteria vil bli inngått i løpet av inneværende år, og innfasingen av den nye tjenesteleverandøren og de nye helikoptrene vil finne sted allerede fra 2012.       ”Vi vil tro at både norske myndigheter og involverte parter i redningstjenesten vil vurdere kriteriene som førte til Storbritannias valg av Sikorsky S-92 med stor interesse, ettersom begge land har omfattende fiskeri- og offshoreaktiviteter og relativt sammenlignbare klimatiske forhold”, uttaler Johan Chr. Stenersen, administrerende direktør i Aircontactgruppen AS, som er Sikorskys representant i Norge.  
”I løpet av de siste fem år, har offshore helikopteroperasjoner i Nordsjøen tatt i bruk 31 nye S-92 helikoptre, av disse opererer 20 i Norge. Globalt er over 100 S-92 i operasjon. Beslutningen om å innfase 24 nye S-92 helikoptre i den britiske redningstjenesten vil gi tilstedeværelse av minimum 55 S-92 helikoptre i våre nærområder - Norge, Danmark og Storbritannia.En flåte av denne størrelse medfører et omfattende lokalt apparat for ulike tekniske og driftsmessige støttetjenester slik som simulatorfasiliteter, trenings- og vedlikeholdstjenester, reservedelerlagre, logistikktjenester, m.v. Dette vil også kunne være viktig bidrag til den norske redningstjenesten dersom valget skulle bli S-92.” fortsetter Stenersen. 
For mer informasjon, henvises til:
www.soteriasar.com http://www.shephard.co.uk/news/5310/sar-h-and-the-winner-is/
Kontaktpersoner: Bildemateriell er tilgjengelig på: http://www.acg.no/index.php?cat=80152&tfolderid=26927 
Johan Chr. Stenersen , administrerende direktør, Aircontactgruppen AS Telefon 22 92 55 02
Arne Gytri , direktør, Aircontactgruppen ASTelefon 98 21 69 66
Ivar Eie , direktør forretningsutvikling, Aircontactgruppen ASTelefon 90 98 22 11
Sikorsky S-92 Bildemateriell tilgjengelig på: http://www.acg.no/index.php?cat=80152&tfolderid=26926Lenkerhttp://www.shephard.co.uk/news/5310/sar-h-and-the-winner-is/