Lotteri- og stiftelsestilsynet

Storbyene dominerer i stiftelses-Norge

Pressemelding   •   mar 28, 2012 08:30 CEST

De største byene dominerer på statistikken over norske stiftelser. Av ca 7700 stiftelser var 1879 registrert i Oslo ved utangen av 2011.

Hordaland med Bergen har en klar andreplass på statistikken med sine 1036 stiftelser. Deretter er det et langt sprang ned til Akershus, der det var registrert 485 stiftelser, går det fram av årsmeldingen til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Over hele landet
- Det har lenge vært slik at stiftelsesformen tradisjonelt blir mest brukt i de store byene. Likevel er mange små og store stiftelser spredd over hele landet, sier direktør Atle Hamar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

I dag er nesten 1000 av de norske stiftelsene næringsdrivende stiftelser. Resten er alminnelige stiftelser med formuer som skal tilføre en rekke forskjellige formål verdier. Det siste året er det kommet til flere nye sparebank- og finansstiftelser med stor egenkapital. Størst er Gjensidigestiftelsen som har over 23 milliarder kroner i egenkapital.

Store verdier
-  I alt hadde norske stiftelser en bokført egenkapital på 64 milliarder kroner ved utangen av 2010. Stiftelsestilsynet mener de reelle verdiene ligger vesentleg over dette, sier direktør Atle Hamar

Så mange som 34 000 har dessuten arbeidsplassen sin i stiftelser. Størst er Kirkens Bymisjon med nesten 1700 ansatte, framfor SINTEF med nesten 1200.

Bortsett fra de mest folkerike områdene av landet, er stiftelsene ganske jevnt fordelt. Fylkesvis var stiftelsene fordelt slik ved siste årsskiftet:

Fylke           Antall stiftelser

Oslo                     1879

Hordaland            1036

Akershus               485

Rogaland               471

Sør-Trøndelag       396

Vestfold                  351

Hedmark                 331

Buskerud                 330

Møre og Romsdal   321

Oppland                  317

Østfold                     272

Telemark                 255

Nordland                  243

Vest-Agder               238

Finnmark/Svalbard  207

Aust-Agder               183

Nord-Trøndelag       175

Sogn og Fjordane    169

Troms                        74