Statens landbruksforvaltning, SLF

Store erstatningsutbetalinger etter plantesykdommer i 2009

Pressemelding   •   jan 21, 2010 16:30 CET

2009 ble et av de virkelig store årene når det gjelder utbetaling av erstatning for sanering av farlige planteskadegjørere. Samlede utbetalinger er på nesten 27,5 mill kroner. Sist det var store erstatningsutbetalinger etter planteskadegjørere var i 2007 da ble det utbetalt 18 mill kroner. I et "normalår" utgjør denne erstatningsordningen under 10 mill kroner.

Pærer og jordbær hardest rammet i 2009
Den klart største enkeltsaken gjennom året gjelder sanering etter sykdommen pærebrann i en planteskole i Rogaland. Her ble det utbetalt erstatning på over 8 millioner kroner for kostnader knyttet til saneringen. Dermed ble pærebrann også den skadegjøreren som ga størst samlet erstatningsutbetaling i 2009.

Skadegjøreren jordbærsvartflekk påvises nesten årlig i landet, og erstatningene for sanering av denne ble i 2009 på over 5 millioner. I potetproduksjonen har flere saneringer av hvit og gul potetcystenematode og lys ringråte medført erstatningsutbetalinger på 2,7 millioner kroner.

Erstatninger knyttet til veksthusproduksjon
Sanering av ulike sykdommer knyttet til veksthusproduksjon har også gitt uvanlig store erstatningsutbetalinger i 2009.  Samlet erstatningsutbetaling for skadegjørerne tospovirus, nellikvikler, minèrflue (Liriomyza) og hvit krysantemumrust utgjør over 8 millioner kroner.

Se hele statistikken for 2008 og 2009 her

Les mer om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner