Energi Norge

Store jobbmuligheter i fornybarnæringen

Pressemelding   •   mai 19, 2014 13:09 CEST

Antallet nyutdannede energioperatører må tredobles de neste årene for å dekke etterspørselen etter driftskompetanse ved vann- og vindkraftanlegg. 600 av dagens operatører er over 50 år. I tillegg er det stort behov for energimontører.

Fornybarnæringen skal investere opp mot 200 milliarder kroner i produksjon og nytt kraftnett, for å styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for mer klimavennlig energibruk frem mot 2020. Både produksjons- og nettselskapene vil ha behov for mye ny kompetanse. I tillegg går mange av dagens medarbeidere av med pensjon.

– Rundt 600 av dagens energioperatører i kraftnæringen – det vil si halvparten – er over 50 år. Disse vil gradvis gå av med pensjon i årene fremover. I dag utdannes 10-20 energioperatører årlig, mens vi trenger tre ganger så mange for å dekke behovet, forteller kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Energioperatører utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver på produksjonsanlegg for vann-, vind-, biogass- og fjernvarmeanlegg. I tillegg trenger nettselskapene og entreprenørselskapene et betydelig antall energimontører som kan være med på å oppgradere kraftnettet. Utdanningene gir mulighet til å jobbe med fornybar energi over hele landet.

– Vi trenger flere som søker seg til elektro i videregående. Samtidig må energiselskapene ta inn flere lærlinger, slik at vi får utdannet tilstrekkelig mange til å gjennomføre de store løftene i fornybarsektoren, oppfordrer Totland.


For mer informasjon om lærlingordningen, se  www.lærlingløftet.no.
For oversikt over opplæringskontor innen elektrofag, se www.gnizt.no