Bane NOR Eiendoms nyhetsrom

Store miljøfordeler med Bjørvika

Pressemelding   •   jan 02, 2014 12:11 CET

En sentral lokalisering av arbeidsplasser i Bjørvika i Oslo sentrum innebærer  at utslipp av klimagasser relatert til jobbreiser halveres sammenliknet med om  arbeidsplassene hadde vært spredt utover i hele Oslo.

Dette viser en rapport som Transportøkonomisk institutt har utarbeidet for  ROM Eiendom AS. Analysen viser at bygging av 12.500 arbeidsplasser i Bjørvika i  stedet for å fordele dem rundt om i Oslo sparer byen for 6.250 bilturer og  110.000 kjøretøykilometer med bil per døgn. Dette gir blant annet 15 tonn mindre  CO2-utslipp per døgn.

ROM forvalter store sentrale områder i og ved tunge kollektivknutepunkter i  mange norske byer og er opptatt av hvordan transportomfang, utslipp og andre  forhold påvirkes av ulike utbyggingsstrategier.

ROM Eiendom AS er en av Norges ledende eiendomsselskap. Kjernevirksomheten er eiendomsutvikling, stasjonsutvikling, samt å eie, forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom.
ROM har som mål å skape bedre byrom der mennesker møtes.

For mer informasjon, følg oss på Facebook og besøk vår hjemmeside.