Mattilsynet gammel

Storforbrukere bør begrense inntaket av kanel

Pressemelding   •   okt 14, 2010 09:39 CEST

For tabell, se http://www.mattilsynet.no/portal/page?_pageid=54,40083&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref54_40088_54_40083_40083.artSectionId=3630&_piref54_40088_54_40083_40083.articleId=83922&navigation1_parentItemId=5794&navigation2_parentItemId=5794&navigation2_selectedItemId=3412

Mattilsynet anbefaler storforbrukere av kanel om å begrense inntaket. Kanel inneholder stoffet kumarin som kan gi skade i leveren. Anbefalingen er basert på en ny vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Kanel har et naturlig innhold av stoffet kumarin, som er med på gi kanel den smaken den har. Det viser seg at kumarin kan gi skader i leveren.

Mattilsynet har derfor fått Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) til å vurdere om det er noen deler av befolkningen som kan få i seg for mye kumarin. VKM konkluderer med at det er en risiko for at storforbrukere av kanel får i seg for mye kumarin.

Grøtspisere utsatt
- Spesielt utsatt er små barn (1- og 2-åringer) som regelmessig spiser havregrøt med kanel og barn som jevnlig drikker kanelbasert te. Disse barna kan få i seg så mye kumarin at det kan gi grunn til bekymring for skadelige helseeffekter, sier Julie Tesdal Håland i Mattilsynet.

Voksne som regelmessig spiser havregrøt med kanel, drikker kanelbasert te eller tar kanelbaserte kosttilskudd (kaneltabletter) kan også overskride grensen for hva som anses som trygt.

- Konsum av andre matvarer med kanel, som for eksempel pepperkaker og kanelboller, gir ikke grunn til bekymring selv i perioder hvor disse spises oftere, sier Tesdal Håland.

- Mattilsynet råder derfor de som har et jevnt høyt forbruk av kanel, f eks gjennom hyppig grøtspising, inntak via kanelbasert te eller kanelbasert kosttilskudd, om å begrense inntaket sitt, sier Tesdal Håland.

Reparerer seg selv
Det varierer hvordan folk reagerer på kumarin. Mindre skader på leveren merker man i hovedsak ikke.

- Det viktigste i denne sammenheng er at skadene er forbigående og at leveren reparerer eventuelle skader selv når man reduserer inntaket av kumarin, sier Tesdal Håland.

To typer kanel
Kanel er et krydder som skrapes av barken på enkelte trær. Tidligere var kanel synonymt med Cinnamomum zeylandicum (ceylonkanel), men i dag er det Cinnamomum aromaticum (cassia) som i hovedsak brukes på det norske marked. Cassiakanelen inneholder mer kumarin enn den mindre brukte Ceylonkanelen.

Kontaktperson:
Julie Tesdal Håland, rådgiver. Hovedkontoret – seksjon for omsetning til forbruker. Tel: 23 21 67 14