Kronprinsparets Fond

Stormberg utvider sitt engasjement i arbeidet for og med ungdom i Norge

Pressemelding   •   mai 13, 2014 07:00 CEST


Stormbergs misjon er å gjøre verden til et litt bedre sted, og nå inngår den omdømmevinnende turtøyprodusenten et samarbeid med Kronprinsparets Fond for å støtte opp om sosiale entreprenører som arbeider for og med ungdom i Norge.

- Vi liker måten Fondet jobber med sosiale entreprenører. Det systematiske og langsiktige arbeidet, som også er målt i samfunnsnytteverdi, tiltaler oss. Ungdom er en gruppe som bør prioriteres. Frafall fra videregående skole, opplevelse av ensomhet og manglende inkludering, ønsker vi i Stormberg oss enda høyere opp på samfunnsagendaen. Derfor passer Fondets prosjekter meget godt for oss, sier daglig leder og gründer i Stormberg, Steinar J. Olsen.


Sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner

En fersk analyse av samfunnsnytten for de fire ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner i nåverdi ut i fra deltakere gjennom 2013.  Dette er hovedkonklusjonen i analysen, som er gjennomført av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas. Resultatene viser en 70 % økning i utdanningseffekt og en 50 % økning av ungdom i jobb sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for å fange opp barn og unge som faller utenfor.

- Vi synes det er flott at Stormberg ser verdien i arbeidet våre prosjekter gjør, og at de har lyst til å bidra til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller utenfor, at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Stormberg er langt fremme på samfunnsansvarsarbeid, og har kunnskap og kompetanse som gir god verdi til våre prosjekter og oss, sier daglig leder i Fondet, Solfrid Flateby.


Må gi ungdom muligheter

Steinar J. Olsen har drevet egen virksomhet siden han var 16 år gammel. Steinar har som gründer opplevd både oppturer og nedturer. Før han startet Stormberg drev han over en årrekke flere butikker innenfor tekstil- og sport. Forretningsvirksomheten mislyktes og Steinar måtte til slutt legge ned butikkene og begjære selskapene konkurs. I 1998 startet han Stormberg, som første år hadde fire ansatte og en omsetning på 3,8 millioner. I 2013 var omsetningen økt til over 375 millioner. Antall ansatte var økt til 272.

- Jeg har selv opplevd å mislykkes med min forretningsdrøm, ikke få det til og stå på bar bakke. Det var utvilsomt tøft. Derfor er jeg kanskje ekstra opptatt av at folk skal få flere muligheter og sjanser, og at folk ikke skal «avskrives» selv om det har gått litt skeis et par ganger. Dette gjelder spesielt unge mennesker som har opplevd ulike nederlag og som kanskje ikke er så robuste ennå, forteller Steinar.Norges beste omdømme for 3. året på rad

Stormberg har Norges beste omdømme for tredje året på rad i den store RepTrak-undersøkelsen som presenteres i dag, og statsminister Erna Solberg fremhevet i sin nyttårstale Stormberg som et eksempel til etterfølgelse når det gjaldt inkludering i arbeidslivet. I Norges største forbrukerundersøkelse for klima og miljø, Sustainable Brand Index, kåret 5000 nordmenn i 2014 Stormberg til Norges mest bærekraftige virksomhet. Steinar J. Olsen har et brennende samfunnsengasjement og mener at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har.

- 25 prosent av de ansatte hos Stormberg skal ha en bakgrunn som av en eller annen grunn gjør det vanskelig å få innpass i arbeidslivet. Mange av ungdommene i våre prosjekter vil ha samme type historie; man har stått utenfor både skole eller «normalarbeidslivet» en periode, men blomstrer når man får en ny mulighet. Den sterke troen på ungdommene opplever vi at vi deler med Stormberg, avslutter Flateby.


1 % til humanitære og samfunnsnyttige prosjekter

I Stormbergs selskapsvedtekter står det at en prosent av Stormbergs omsetning ekskl. mva skal brukes til humanitære og samfunnsnyttige prosjekter. Selskapet bidrar til en rekke små og store prosjekter i inn- og utland. Nå får Pøbelprosjektet, Arbeidsinstituttet i Buskerud, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Trivselsleder glede av støtten.


 

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entreprenører som gjør en forskjell for ungdom. De siste årene har Fondet samarbeidet med Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.

I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe.