Gassnova SF

Storskala CO2-transport i Europa

Pressemelding   •   okt 22, 2012 15:39 CEST

Bilde: CO2-transport fra Kårstø er et av case-studiene i det europeiske prosjektet. Ill: Gassco

CO2 som fanges inn fra kraftproduksjon og industri må transporteres mest mulig sikkert, problemfritt og økonomisk til lagringsstedet. Teknologien er den mest modne delen av CO2-håndtering, men det er fortsatt noen teknologihull.

Det viser Gasscos bidrag i et stort europeisk prosjekt. Det norske selskapet er ett av 21 industriselskaper i Europa har deltatt i forskningsprogrammet CO2Europipe, delfinansiert av EU. Programmet har skaffet kunnskap om storskala CO2-transport i Europa, og kommer med anbefalinger om tekniske, juridiske og forretningsmessige muligheter og utfordringer til EU-kommisjonen.

Gassco ledet en CLIMIT-støttet case-studie som tok utgangspunkt i transport av CO2 fra Kårstø, både gjennom rør og med skip. Selskapet deltok også i to andre arbeidspakker som omhandler lover og regler og tekniske aspekter.

– Vi har vært med på å lage en stor informasjonspakke som viser hva det egentlig innebærer å transportere CO2, sier dr. Sigve Apeland, prosjektleder for Gasscos del av CO2Europipe.

Teknologihull må fylles
Apeland viser til at CO2-transport er den delen av CO2-håndteringen hvor teknologien er lengst modnet. Snøhvit åpnet i 2008 verdens første og eneste CO2-rørledning til havs, hvor CO2 transporteres i en 153 kilometer lang rørledning fra landanlegget på Melkøya ut til feltet. I USA har CO2 blitt transportert i rør over land i over 30 år.

– Likevel har det hittil har det vært mye usikkerhet om hva CO2-transport innebærer, hva kostnadene vil bli, hvor mye rør som behøves, status på teknologien osv., forteller Apeland.

Gassco konkluderer i sin rapport med at både rør og skip kan brukes til transport av CO2. Det er imidlertid nødvendig å fylle ut en del teknologiske hull for å redusere usikkerheter, og dermed også oppnå reduserte kostnader.

Les hele artikkelen på climit.no

 

Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved å yte finansiell støtte gjennom CLIMIT-programmet, og medvirker dessuten til at teknologien realiseres i industrielle fullskala pioneranlegg. Vi samarbeider både nasjonalt og internasjonalt slik at teknologien kan få bred anvendelse. Gassnova er også rådgiver overfor myndighetene i spørsmål knyttet til CO2-håndtering.

Gassnova holder til i Porsgrunn. Vi har i dag ca 40 ansatte.