Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

- Stort rom for forbedringer innen e-forvaltning

Pressemelding   •   feb 23, 2011 10:08 CET

I en ny EU-rapport plasseres norsk e-forvaltning midt på treet blant 32 europeiske land.

Siden forrige undersøkelse er det forbedringer på alle områder, men utviklingen av elektroniske tjenester skjer raskere i EU enn i Norge. Norge er gode på næringslivstjenester, men er relativt sett middelmådig i å tilby innbyggertjenester, og da særlig løsninger som setter brukerne i sentrum. Spesielt innen e-helsetjenester til innbyggerne ligger Norge et stykke bak de ledende landene i Europa.

- Norsk forvaltning skal være i verdensklasse – og da må vi være i front på IKT. Derfor skal vi få fart på den elektroniske tjenesteutviklingen. Arbeidet med en elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå er i ferd med å gi resultater.  Dette blir nøkkelen til at spesielt helsesektoren kan åpne for en rekke nye elektroniske tjenester til innbyggerne. Jeg forventer flere og bedre offentlige elektroniske tjenester de nærmeste årene, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

EU- rapporten gir ingen samlet vurdering av det enkelte lands rangering, men tar for seg flere områder. 32 land er med i undersøkelsen. Den er foretatt i løpet av sommeren og høsten 2010.

På overskriftsnivå ser Norges resultater slik ut:

  • Tilgjengelighet av de 20 grunnleggende tjenestene: 16. plass
  • Modenhet på de 20 grunnleggende tjenestene: 18.plass
  • Brukeropplevelse av offentlige nettsider og portaler: 22. plass
  • Livssituasjon ”Å miste jobben”: 11. plass
  • Livssituasjon ”Etablere en virksomhet”: 5. plass
  • Synlighet av e-handelsløsning for offentlige anskaffelser: 12. plass
  • Elektronisk prosess ved offentlige anskaffelser: 5. plass

Rapporten Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action er utarbeidet av CapGemini Rand Europe, IDC, Sogeti og DTi for EU-kommisjonen.