EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg undersøker POTs metodebruk i Treholt-saken

Pressemelding   •   sep 22, 2010 10:17 CEST

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) har i dag besluttet å foreta undersøkelser relatert til POTs metodebruk i Treholt-saken.

Bakgrunnen er påstandene som er fremsatt i pressen den siste tiden. Utvalgets oppgave er å føre regelmessig tilsyn med EOS-tjenestene. Det skal ta opp alle saker og forhold som det ut fra formålet finner riktig å behandle, særlig slike som har vært gjenstand for offentlig kritikk.

Stortinget er informert om beslutningen.

Pressemelding fra Stortingets kontrollutvalg
v/utvalgsleder Helga Hernes