Handel og Kontor

Streiker for tariffavtale

Pressemelding   •   nov 26, 2010 08:51 CET

19 medlemmer i Fellesforbundet og Handel og Kontor går i streik ved arbeidstidas begynnelse fredag. De 19 jobber ved Gjøvikbedriften Bekken & Strøm AS, og bakgrunnen for streiken er at bedriften ikke vil inngå tariffavtale med de to forbundene.

Saken har vært hos Riksmeklingsmannen uten at partene har kommet til enighet. Saken har også vært behandlet i Arbeidsretten etter at bedriften påsto at det var gjort prosedyrefeil under varslingen om plassfratredelse og plassoppsigelser. De to forbundene fikk imidlertid fullt medhold av Arbeidsretten i den prosedyren som er benyttet. Dermed kommer den varslede streiken til å bli iverksatt. Fellesforbundet har 11 medlemmer og Handel og Kontor har 8 medlemmer på bedriften.

De ansattes begrunnelse for kravet er enkel. De ønsker å ha den samme retten som andre arbeidstakere, nemlig retten til tariffavtale for å sikre sine lønns- og arbeidsvilkår.

 

Kontaktpersoner:

Tillitsvalgt for de ansatte: Johnny Martinsen, 91 33 78 26

Distriktssekretær Morten Solbakken, Fellesforbundet, 95 00 80 03

Regionsekretær Jan Ringstad, Handel og Kontor, 90 92 43 14