Led Lys Norge AS

Strømkrisen i Midt-Norge kan avlyses!

Pressemelding   •   jan 13, 2010 14:33 CET

Morten Kjøren i TrønderEnergi Entreprenør AS er svært positiv til LED-lys som belysning av vei. Lyset fra LED er  svært godt egnet til belysning av vei, ved siden av et godt lys som gir gode konturer har de svært lang levetid med minimal service. De er enkle og montere med lave monteringskostnader Videre ser vi at LED-lys ikke har vesentlig ”forurensning”, som betyr at vi faktisk kan se nattehimmelen med stjernene og månen, selv om vi står på veien. Dette fenomenet er det kun LED-lys som gir, ettersom dette er et rettet lys, som ikke spres oppover i luften. Vi har videre anbefalt LED-lys i flere andre prosjekter vi arbeider med, og er spesielt spent på den nye type tunellbelysningen i LED som er godkjent iflg. nye EU-krav til belysning i tuneller. Svært mange av våre tuneller har for dårlig belysning, sier Kjøren. Vi i Trønderenergi ser at LED-belysning vil bli den dominerende belysningsformen i fremtiden, og ønsker å være fremtidsrettet og miljøvennlig.

Terje Fagernes i AS Melhus Tomteselskap , som har bestilt armaturene, forteller at de gjennom en lengre prosess, til slutt valgte å benytte LED-belysning for veiprosjektet. Vi er svært godt fornøyd med de to samarbeidende firmaene som har levert belysningen og montasjen. Led Lys Norge AS har gitt oss verdifull informasjon om eksisterende prosjekter og teknikk, som gjorde at vi lettere kunne ta en fullstendig og god avgjørelse, og med de strømprisene vi nå har, opp mot 8 kroner, ser vi at vi har gjort et godt valg. Belysningen er svært god og beboerne i området, som vi har snakket med, er også svært fornøyde.  Lyset oppleves som mindre blendende enn vanlige lyskilder samtidig som det gir et godt lys på veien.

Avlyse strømkrisen i Midt-Norge?

Iflg. Teknisk ansvarlig hos Led Lys Norge AS, kunne den strømkrisen som har rammet Midt-Norge i den siste tiden, med enkelhet være unngått. Med en besparelse på opptil 60% av energiforbruket  på LED i forhold til konvensjonelle lysarmaturer, ville overføringsproblematikken av strøm til Midt Norge være unngått. Man kunne faktisk ha eksportert energi til andre steder.  Ved siden av denne fordelen har dessuten LED-lys lengre levetid enn tradisjonelle armaturer.

Hvor er miljøorganisasjonene?

Vi er en smule forundret, sier Johansen, over at for eksempel miljøorganisasjonene ikke anbefaler LED-lys langt sterkere. Ingen miljøskadelige avfallsstoffer, i sammenligning med sparepærer og lysrør som bl.a. inneholder kvikksølv, lang levetid og opp mot 90% besparing av energi i forhold til ordinære lyskilder, skulle tilsi at flere av organisasjonene som hevder de er ”grønne” burde kreve utskifting. Når LED-lys kan leveres i så å si alle kjente sokler og med den varmetone som tilsvarer vanlig belsyning, skulle alt være lagt til rette for en storstilt utskifting. Det er svært lenge siden LED-pærer kun ble levert med isblå farge, forteller Johansen.

Lave priser på LED-pærer!

En av grunnene til at man i Trøndelag ikke har kommet lengre, kan være at de fleste tror at prisen er høy og dessuten er tilgjengeligheten svært begrenset.  I de fleste dagligvarekjedene finnes knapt LED-pærer, og de som finnes er høyt priset eller er ”bortgjemt” på lageret. Iflg. Johansen kan LED-lys nå leveres til samme pris som de miljøfarlige sparepærene. Når de gir bedre økonomi på forbruk enn sparepærer og endog leveres til dimbare systemer, så bør kanskje dagligvarebransjen kjenne sin besøkelsestid og benytte anledningen til å fremme miljøvennlige varer.

Besluttningsvegring hos kommuner og bedrifter?

Dir. Kjell Bruheim i Led Lys Norge AS, mener at offentlig organisasjoner og en del større bedrifter har en besluttningsvegring når det gjelder skifting av armaturer og pærer i LED. Svært ofte har man to budsjetter å forholde seg til, og problemene oppstår når investeringene egentlig burde få litt av driftsbudsjettet. Om en kommune i dag skifter all belysning til LED, vil investeringene være inntjent i løpet av 1-3 år. Å få administrasjonen til å skifte til LED uten at politikerne har revurdert budsjettene sine, ser ut til å være svært vanskelig hevder Bruheim.  Man fortsetter i den gamle gaten og forbruker kostbar energi som kunne blitt brukt til andre nyttige formål. Vi har en dialog med flere kommuner i Trøndelag og vi håper at Trondheim Kommune, som ønsker å spare energi og være en foregangskommune, vil se nærmere på hva man egentlig kan tjene ved å skifte til LED. Her har absolutt politikere og styrende organer en jobb å gjøre, for å gjøre seg kjent med den nye teknologien og dens muligheter.

Led Lys Norge AS har kontinuerlig fokus på miljø i sin virksomhet og omdømmemålinger det siste året viser at selskapet oppfattes som godt på miljø. - Det skal lønne seg og ha fokus på miljø både internt og eksternt sier dir. Kjell Bruheim i selskapet og er fornøyd med at Led Lys Norge AS også tar miljøet på alvor internt i egne rekker.

Spar strøm, tjen penger

Selskapet vil i løpet av vinteren lansere Miljøguiden – et verktøy som måler fortløpende klimautslippet gjennom energiforbruk på lys. Dette verktøyet gjør det lettere å gjøre lønnsomme handlinger som også gir en positiv klimaeffekt. I tillegg har vi også under utvikling et produkt for våre privatkunder som stimulerer til å spare strøm og tjene penger ”innkjøpspris med returrett”, sier Johansen.

- Vårt mål er hele tiden at våre kunder skal kunne både ”sparer penger” og spare miljøet med å bli mer bevisst på eget forbruk samt på en enkel måte kunne gjøre tiltak for å utnytte teknologien som LED-belysning  gir.

Om Led Lys Norge AS

Led Lys Norge AS er i kontorfelleskap med RKB AS i Trondheim. Selskapet eies  av flere underliggende selskaper som har utgangspunkt i  byggenæringen. Utover den naturlige sammhørigheten med byggebransjen, har selskapet samarbeid med flere elektroentrepenøre bl.a. Trønderenergi AS som har stått for montering og igangsetting av det nye anlegget i Melhus Kommune.