Høyskolen Kristiania

Studenter får egne treningslokaler

Pressemelding   •   sep 11, 2014 19:14 CEST

Ved Norges Helsehøyskole mener foreleserne at teori uten praksis ikke er
tilstrekkelig. Når studentene oppfordres til å trene for å bli gode, er det
bokstavelig ment.

Et topp moderne treningsstudio på 500 kvadratmeter, åpnes i dag i skolens egne lokaler. Målet er at studentene gjennom egentrening og instruksjon av andre, skal forberedes på tiden etter eksamen.

- Vår tids største helseutfordring er sykdommer relatert til livsstil, og vi ser et økende behov for ansatte med høy kompetanse innenfor folkehelsearbeid. Vi ønsker å gjøre studentene våre best mulig rustet til en arbeidshverdag med helsekartlegging, tilrettelegging av
fysisk aktivitet og veiledning innenfor trening og kosthold, sier dekan Hege
Ulveland ved NHCK
.

Folkehelserapporten som ble lagt frem i vår viser at selv om mange er flinke
til å trene, er det store sosiale forskjeller i befolkningen, og generelt lider vi under for mye sukker, salt og inaktivitet. For første gang kom rapporten med en oppfordring om å redusere stillesittingen.

- Mennesker er skapt for bevegelse, men vi sitter mer enn noensinne. Dårlig fysisk form og usunt kosthold er to av de viktigste årsakene til livsstilssykdommer i Norge. Vårt mål er å forebygge sykdom og fremme god helse i samfunnet, og skolens pedagogiske målsetning er å bygge kunnskap gjennom praktiske utdanninger, forteller dekan Ulveland.

Trener på teorien
For å oppnå best mulig forståelse mellom teori og praksis har Norges Helsehøyskole bygget et
topp moderne treningssenter, og har egen fysiologisk testlab som måler effekten fysisk aktivitet har for god folkehelse. 

- Studentene våre kommer til å jobbe med en av samfunnets største oppgaver
fremover, det å opprettholde, bedre og fremme folks helse. Det handler om å omsette teori til praksis, og det er spesielt viktig at bachelorstudentene våre på Livsstilsendring og
folkehelse og Fysisk aktivitet og ernæring, får tilrettelagte undervisningslokaler. Tidligere har vi leid eksterne lokaler, men det blir et stort løft for skolen at vi nå kan tilby studentene våre de beste treningsfasilitetene i eget hus. Samtidig får de erfaring med å veilede hverandre. Studentene må tenke nytt, selv erfare og øve på hva som gir effekt, og dermed god helsegevinst, sier Hege Ulveland.

Drypper på klokkeren
Også ansatte ved Høyskolen Campus Kristiania kan se frem til gode 
treningsmuligheter, og får på sikt mulighet til å bli veiledet av skolens egne studenter.

- Norges Helsehøyskole er en praksisnær skole med en pedagogikk som ikke bare forbereder studentene til eksamen, men også til tiden etterpå. Vår strategi for læring er praksisnære studier, og målet er at studentene skal være operative fra dag én når de kommer ut i arbeidslivet. Det betyr at vi må legge til rette for omsetting av teori til praksis, ved at vi
også har praktisk undervisning i akademiske studier, sier dekan Hege Ulveland
ved NHCK.

Fakta om Høyskolen Campus Kristiania

 • Fakta om Høyskolen Campus Kristiania

  Høyskolen Campus Kristiania består av fakultetene Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og virksomheten NKS Nettstudier.

  Markedshøyskolen tilbyr 8 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.

  Norges Kreative Høyskole tilbyr 4 bachelorstudier og 13 fagskolestudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca. 1.700 studenter

  Norges Helsehøyskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca. 500 studenter.

  NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i løpet av nesten 100 år utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.

  Aktiv Læring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsopplæring til arbeidssøkende
  tilknyttet NAV. Målsetningen er å hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom
  ulike fagkurs, som også vektlegger opplæring i jobbsøking.

  Education Link - Studier i Utlandet AS
  tilbyr studentene ved Norges Kreative Høyskole en internasjonal bachelorgrad
  ved et av NKHs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarbeider med 30
  universiteter og colleger i 6 ulike land.