Høyskolen Kristiania

Studenter på Markedshøyskolen mest fornøyde

Pressemelding   •   jun 28, 2013 10:49 CEST

studenter-i-gruppesone

Det viser ferske tall fra Universumundersøkelsen, som måler hvor fornøyde studenter fra 26 ulike universiteter og høyskoler er til egen utdanningsinstitusjon.

89 prosent av de spurte studentene svarer at de enten er fornøyde eller meget fornøyde med Markedshøyskolen som studiested. Rektor Trond Blindheim er glad for at studentene er mest fornøyde og tilfredse med sitt studiested.

- Vi jobber hele tiden for å tilby våre studenter best mulig vilkår for å gjennomføre utdanningen sin. Dessuten er det svært gledelig at studentene i så sterk grad opplever høy kvalitet og nærhet i studiehverdagen. Dette er faktorer vi jobber veldig målrettet med, og det er derfor svært gledelig å se så gode resultater på dette.

God kontakt med foreleser
Hele 56 % av de spurte studentene ved Markedshøyskolen svarer også at de er meget fornøyde med antall studenter per foreleser, hvor landsgjennomsnittet er på 15 %. Blindheim tror grunnen til de gode resultatene er at Markedshøyskolen har rekruttert, og fortsetter å rekruttere Norges beste forelesere innen sine fagområder.

- Markedshøyskolens strategi og praksis er å rekruttere mennesker som er dyktige i auditoriet. Uansett meritter for øvrig, er man bare interessant for Markedshøyskolen om man også er en dyktig foreleser. Våre folk inviteres til både TV og radio på grunn av sin formidlingsevne. Dette er blant annet fordi de ikke bare er gode teoretisk, men også gode til å omsette teori til praksis.

En annen faktor, påpeker han, er at Markedshøyskolen er en liten høyskole, der man bryr seg om studentenes læringsutbytte.

- Studentenes prestasjoner betyr mye for oss, og det er noe studentene merker. Det er derfor gledelig å se at vi lykkes, og hvor gode tilbakemeldinger våre forelesere får, avslutter Blindheim.

Korte fakta om undersøkelsen

  • 56 % av respondentene svarer at de er “svært fornøyd med antall studenter pr foreleser” på Markedshøyskolen. Dette mot 15 % på sammenlignbare høyskoler og universiteter.
  • 33 % av respondentene svarer også at de er “svært fornøyd” med foreleserne mot landsgjennomsnittet på 13 %.
  • 43 % av respondentene svarer at de er fornøyd med nærhet til næringslivet mot 36 % på landsbasis.
  • 51 % av respondentene svarer at de er “fornøyd med praktiske oppgaver i undervisningen”, mot 42 % i gjennomsnitt på sammenlignbare universiteter og høyskoler.
  • Respondentene rangerer kvaliteten på undervisningen på Markedshøyskolen til karakter 4,2 mot landsgjennomsnittet på 3,9.

Fakta om Markedshøyskolen

Markedshøyskolen har ca 1.600 studenter med beliggenhet midt i sentrum av Oslo. Studietilbudet består av 7 forskjellige bachelorstudier og ett masterstudium. Skolen er en privat høyskole i stiftelsen Campus Kristiania, og er godkjent av NOKUT. Se www.mh.no for mer informasjon.