Universitetet i Bergen

Studier av ondartet hjernesvulst

Pressemelding   •   sep 02, 2010 12:33 CEST

Prestegarden, Lars, Studier av ondartet hjernesvulst, PhD, disputas: 10.09.2010


Lars Prestegarden disputerer fredag 10. september 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Intratumoral Heterogeneity and Tumor Initiating Cells in Glioblastoma Multiforme".

Glioblastoma Multiforme (GBM) er en svært aggressiv hjernesvulst med tilnærmet 100% dødelighet på tross av intensiv behandling med kirurgi, stråle- og kjemoterapi. Forskning de siste årene har gitt nytt håp for en mer effektiv behandling etter påvisning av kreftstamceller i GBM. Kreftstamceller er en liten gruppe kreftceller som alene er årsaken til sykdommen. Ved å behandle disse har det vært antatt at svulsten ikke vil kunne vokse videre.

I avhandlingen presenteres nye tumormodeller for å studere biologiske mekanismer bak årsaken til hjernesvulster. Sentralt står funn som viser at de fleste kreftcellene, ikke bare kreftstamcellene, har evnen til å vokse uendelig og til å generere nye svulster i dyremodeller. I tillegg indikerer dataene at svulster kan vokse uten nydannelse av blodkar. Begge momentene har viktige kliniske implikasjoner: 1) Kurativ behandling må angripe de fleste cellene i en kreftsvulst. 2) Antiangiogen behandling må kombineres med terapi mot invasive celler.

Personalia:
Lars Prestegarden er født i 1979 og kommer fra Vinstra i Gudbrandsdalen. Han fullførte medisinstudiet i 2008 ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning fra førsteamenuensis Per Øyvind Enger ved Institutt for Biomedisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.09.2010, kl. 12:15. Oppgitt emne: ”Intratumoral heterogeneity during malignant progression of brain cancer.”
Sted: Auditorium 2, BBB, Jonas Lies vei 91, Bergen

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.09.2010, kl. 10:15, Auditorium 2, BBB, Jonas Lies vei 91, Bergen

Kontaktpersoner:
Lars Prestegarden, tlf: 55 58 63 73, epost: lars.prestegarden@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.