ABM-utvikling

Styret i ABM-utvikling går av

Pressemelding   •   feb 17, 2010 16:38 CET

Styret tar til etterretning at bibliotekoppgavene skal flyttes ut av ABM-utvikling. Dette endrer ABM-utviklings mandat og oppgaver og dermed bakgrunnen for oppnevning av styret. Styret har derfor i møte 17. februar 2010 besluttet å fratre.

Styret mener at den videre prosessen nå er best tjent med at direktør Stein Slyngstad arbeider i tett og direkte kontakt med Kulturdepartementet.

ABM-utvikling har en rekke oppgaver på arkiv- og museumsfeltet. Styret er derfor opptatt av at det må arbeides systematisk og konstruktivt med å videreutvikle innsatsen på disse områdene. Det er også behov for å vurdere nye løsninger som ser hele abm-feltet i sammenheng.

Styret i ABM-utvikling er opptatt av at den videre prosessen blir gjennomført på en åpen og tydelig måte.

For kommentarer, kontakt:

styreleder Kari Gjesteby, mobiltlf. 900 91 848

Disse satt i ABM-utviklings styre:

Styreleder:

Kari Gjesteby - Riksmekler

Medlemmer:

  • Ola Stave - Generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet - nestleder
  • Arne Benjaminsen - Ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet
  • Anniken Thue - Direktør for Kunstmusea i Bergen
  • Bente Andreassen - Bibliotekdirektør ved Universitetet i Oslo
  • Karl Kallhovd -Seksjonssjef ved Kulturhistorisk museum i Oslo
  • Tone Moseid - Seniorrådgiver i ABM-utvikling
  • Ranveig Gausdal - Seniorrådgiver i ABM-utvikling

Varamedlemmer:

  • Espen Hernes - Seniorrådgiver i ABM-utvikling
  • Jens Vindvad - Seniorrådgiver i ABM-utvikling

Les mer om styret (lenke)