Orkla ASA

Styrets vedtak til Orklas generalforsamling

Pressemelding   •   feb 10, 2011 09:32 CET

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA vil bli avholdt i Gamle Logen, Grev Wedels
plass 2 i Oslo, torsdag 14. april 2011 kl. 15.00.

Styret har i møte den 9. februar 2011 besluttet å foreslå følgende vedtak
overfor generalforsamlingen:

1)
Styret foreslår et ordinært utbytte på 2,50 kroner pr. aksje for 2010, opp fra
2,25 kroner pr. aksje i 2009. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 15.
april 2011. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil
utbytte bli utbetalt den 29. april 2011 til aksjeeiere pr.
generalforsamlingsdato.

2)
Styret foreslår at generalforsamlingen i Orkla ASA gir styret fullmakt til å
forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med en samlet verdi på inntil
kr 90.000.000 fordelt på inntil 72.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,25.
Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

Orklas årsrapport for 2010 vil bli offentliggjort den 24. mars 2011.


Orkla ASA,
Oslo, 10. februar 2011

Rune Helland
SVP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544411

Siv M. Skorpen Brekke
VP Orkla Investor Relations
Tel.: +47 22 544455

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12