Arbeidsdepartementet

Styrker innsatsen mot trygdemisbruk

Pressemelding   •   sep 29, 2010 11:01 CEST

-Trygdemisbruk er uakseptabelt, og det er viktig at de som misbruker stønader blir oppdaget og anmeldt. Jeg har derfor bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om å styrke innsatsen på området, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

-Trygdemisbruk må bekjempes. Jeg vil derfor be Arbeids- og velferdsdirektoratet om å styrke innsatsen mot trygdemisbruk med 5 millioner kroner, særlig for å følge opp arbeidet med anmeldelser av trygdemisbruk, sier statsråden.

Arbeidsdepartementet har tatt initiativet til et forskningsprosjekt om misbruk av sykepengeordningen. Et viktig formål er å undersøke eventuelle mørketall om misbruk av ordningen og kunne sette inn målrettede tiltak for å forebygge og avdekke misbruk, sier statsråd Bjurstrøm.