Justis- og politidepartementet

Styrket nordisk samarbeid

Pressemelding   •   des 16, 2009 09:05 CET

De nordiske ministrene har i dag gått sammen om et styrket samarbeid innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.
- Det er avgjørende med et tettere nordisk samarbeid på dette området. Både for å forebygge uønskede hendelser og for en rask og effektiv håndtering når hendelser inntreffer, sier justisminister Knut Storberget.

På ministermøtet ble det avtalt å igangsette et felles nordisk prosjekt om brannforebyggingstiltak. Formålet med prosjektet er at landene oppdaterer hverandre om strategier og praktisk gjennomføring av brannforebygging i de enkelte land, samt identifiserer felles brannforebyggingsprosjekter.

- Den viktigste effekten av et slikt fellesprosjekt er at de nordiske landene kommer nærmere hverandre når det gjelder forståelsen av hvordan vi kan forebygge branner. Alle og enhver av oss har et ansvar for å tenke brannsikkerhet. Dette er ikke minst viktig i jule- og nyttårsfeiringen som står foran oss, sier justisminister Storberget.

På ministermøtet var det også enighet om å se nærmere på mulighetene for en gjensidig utnyttelse av de nordiske lands beredskapsressurser i forbindelse med større nasjonale og internasjonale begivenheter og arrangementer.