Utenriksdepartementet

Sudan: Norge ønsker avtale om Abyei velkommen

Pressemelding   •   jun 22, 2011 09:51 CEST

Partene i Nord- og Sør-Sudan ble i går ble enige om en sikkerhetsavtale om den viktige regionen Abyei. - Jeg glad for at man har kommet til en enighet om Abyei. Det er nå avgjørende at avtalen settes i verk.  Jeg håper at FNs sikkerhetsråd vil gi sin tilslutning til avtalen så snart som mulig, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Hovedelementet i avtalen er at alle væpnede styrker med tilknytning til Nord- og Sør-Sudan skal  trekkes ut av Abyei. En fredsbevarende styrke fra Etiopia vil få ansvar for sikkerheten i området. Området vil fremdeles ha en spesiell status og ha sin egen administrasjon. Abyeis fremtidige tilhørighet til enten det nordlige eller sørlige Sudan skal avgjøres på et senere tidspunkt, og på grunnlag av fredsavtalen fra 2005 og avgjørelsen i voldgiftsdomstolen i Haag. Avtalen ble fremforhandlet av AU-panelet som ledes av Sør-Afrikas tidligere president Thabo Mbeki.  

- Abyei-avtalen er viktig fordi den løser den akutte krisen i området som har ført til at mange tusen familier er drevet på flukt. Jeg setter stor pris på Etiopia har sagt ja til partenes henvendelse om å stille tropper og materiell til veie, sier utenriksministeren.   

- Selv om gårsdagens nyhet er gledelig, vil jeg gjenta at Norge er bekymret for situasjonen i Sudan og da særlig i Sør-Kordofan. Jeg oppfordrer partene til umiddelbart å inngå en lokal våpenhvile i denne delstaten. Det er nå viktig at de politiske lederne på begge sider viser ansvar og vilje til å finne politiske løsninger på de grunnleggende problemene, sier Støre. 

Fra norsk side er man bekymret over rapporter om trakassering på grunnlag av etnisk tilhørighet, drap på sivile, om plyndring, og om bevæpning av lokale militsgrupper.  Det er videre dypt urovekkende at FNs fredsbevarende styrke i området har vært utsatt for angrep og trusler. De som er ansvarlige for overgrep må stilles til ansvar. 

De siste ukene har det vært kamper mellom regjeringshæren Sudan Armed Forces og styrker med tilknytning til Sudan People’s Liberation Movement som tilhører Sør- Sudan. FN anslår at rundt 75.000 personer er drevet på flukt og advarer om at det en humanitær katastrofe er i ferd med å utvikle seg. Krigføringen mellom de to partene gjør det vanskelig for FN og de internasjonale NGOene i området å nå frem med nødhjelp. 

Det er nå bare tre uker igjen til fredsavtalen (CPA) mellom Nord- og Sør-Sudan løper ut og Sør-Sudan erklærer seg som selvstendig stat. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim representerer Norge på feiringen av den nye staten den 9. juli. 

- Jeg oppfordrer partene i Sudan på det sterkeste til å sluttføre forhandlingene om ramme avtalen for forholdet mellom de to statene. Norge støtter målsetningen om at forhandlingene skal legge grunnlaget for to bærekraftige stater, sier Solheim. 

Forhandlingene om forholdet mellom de to statene pågår også i Addis Abeba og ledes av AU. Viktige tema som sikkerhet, samarbeid innenfor oljesektoren, statsborgerskap, valuta, gjeld og den institusjonelle rammen for samhandling mellom de to statene er gjenstand for forhandlinger. Norske ressurspersoner bistår begge parter i forhandlingene. Norske diplomater har også deltatt i forhandlingene som observatører.