Fredskorpset

Svært få hiv-smittede i fredskorpsprosjekt i Sør-Afrika

Pressemelding   •   nov 30, 2011 11:16 CET

4500 barn og unge er med i township-korps gjennom organisasjonen Field Band Foundation i Sør-Afrika. I tillegg til musikkundervisning, får ungdommene med seg gode verdier og blir bevisstgjort i forhold til egne valg og handlinger. En positiv effekt er rekordlave 0,1% hiv-smittede.

Field Band Foundation (FBF) ble startet i 1997 og har som mål å gi vanskeligstilte barn og unge muligheter til karriere og et bedre liv enn de er født inn i. Flere millioner sørafrikanere bor i townships der arbeidsledigheten er skyhøy og levestandarden lav. Med seg på laget har de Norges Musikkorps Forbund og mange dyktige fredskorpsdeltakere, som en viktig ressurs i utviklingen av organisasjonen.

–  Vi ønsker ikke et land med så store kontraster, sier styreleder i FBF, Herman Mashaba. Han har selv jobbet seg opp fra null og er i dag en av Sør-Afrikas mest fremgangsrike investorer. Field Band Foundation er et virkemiddel til å gi medlemmene kunnskap og holdninger. Gjennom musikken og de ukentlige øvelsene i 38 ulike korps lærer ungdommene samarbeid, ansvar og disiplin. Erfaringer og verdier de kan ta med seg videre i livet og som en en god hjelp i karrierebygging.

Hiv-forebyggende tiltak

I følge en sørafrikansk rapport fra 2008 er bortimot 1 av 10 i alderen 15-24 hiv-smittede. Tilsvarende prosent blant medlemmene i FBF er 0,1%. Kun 2 av 1260 unge som frivillig har testet seg i 2011 er smittet. Dette viser at de holdningsskapende aktivitetene hjelper.  

– Det er svært inspirerende for oss å lese resultatet av disse testene, sier Jan Olav Baarøy fra Fredskorpset. – Jeg har selv sett det gode arbeidet fredskorpsdeltakerne fra Norges Musikkorps Forbund og Field Band Foundation har gjort i Sør-Afrika. Kunnskapen som formidles gjennom korpsbevegelsen er med på å gi ungdommene holdninger og styrke til å unngå hiv-smitte og viser hvor viktig arbeidet med ungt lederskap og kultur er, sier han.

En del av undervisningen er knyttet til temaet seksualitet, rettigheter, ansvar og egen identitet. FBF ønsker å skape en trygg ramme der medlemmene oppmuntres til å være åpne og ærlige og hjelpe hverandre til en god livsstil.

Samarbeid med Norges Musikkorps Forbund

FBF har samarbeidet med Norges Musikkorps Forbund i 10 år. Nesten 100 musikklærere er utvekslet mellom Norge og Sør-Afrika gjennom fredskorpsprosjektet Bands Crossing Borders. FBF sier dette har gitt korpsene et musikalsk løft, i tillegg til at ungdommene får gode rollemodeller.

Mer informasjon om prosjektet:   www.fredskorpset.no/fbf

Kontaktpersoner:
Stig Ryland, kommunikasjonssjef i Norges Musikkorps Forbund, tlf. 970 33 249
Jan Olav Baarøy, avdelingsdirektør i Fredskorpset, tlf. 916 24 313