Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Svært mange skiftet kraftleverandør i 2010

Pressemelding   •   feb 08, 2011 11:53 CET

244.000 husholdningskunder skiftet kraftleverandør i fjor. Det er en økning på 25 prosent fra 2009, da det var 195.000 leverandørskifter.

Antallet leverandørskifter i 2010 er det neste høyeste siden 2003. Bare i 2006 skiftet flere leverandør.

- Det siste årets store oppmerksomhet rundt strømpriser ser ut til å ha påvirket folk til å skifte kraftleverandør, sier seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt i NVE.

I 4. kvartal 2010 skiftet 66 900 husholdningskunder kraftleverandør. Dette tilsvarer en økning på 47 prosent fra 3. kvartal, da 45 400 skiftet leverandør. Sammenliknet med 4. kvartal 2009 viste siste kvartal en økning på 13 prosent.

I 2010 skiftet til sammen 244 000 husholdningskunder kraftleverandør. Dette tilsvarer en økning på 25 prosent fra 2009, da det var 195 000 leverandørskifter.

- En normal husholdning kan spare flere hundre kroner i året på å skifte leverandør, avhengig av hva slags kraftkontrakt man har. Strømkunder med standard variabel-kontrakt kan ha mye å hente på å bytte leverandør eller å endre kontraktstype. På lang sikt vil spotpriskontrakt sannsynligvis være mest lønnsomt, påpeker Grammeltvedt.

Fordobling i næringsmarkedet

I næringsmarkedet ser man den samme trenden i retning av et økende antall leverandørskifter, med en enda større prosentvis økningen enn i husholdningsmarkedet. I 4. kvartal 2010 skiftet 10 900 næringskunder kraftleverandør. Dette tilsvarer en økning på 110 prosent fra 3. kvartal 2010, og en økning på 88 prosent fra 4. kvartal 2009.

I løpet av 2010 var det til sammen 33 000 leverandørskifter i næringsmarkedet. Dette tilsvarer en økning på 32 prosent fra 2009, da det var 25 000 leverandørskifter.

Hovedtall fra NVEs leverandørskifteundersøkelse


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, tlf 22 95 94 95 / 977 04 985