NHO

Svake vekststimulanser i budsjettet

Pressemelding   •   okt 06, 2010 10:23 CEST

- Forslaget til statsbudsjett for forskning og innovasjon er for svakt - også i forhold til de målene regjeringen selv har satt seg. Budsjettforslaget er i liten grad et bidrag til å styrke Norge som et attraktivt land for forskning og innovasjon. Det er viktig at budsjettet er stramt i henhold til handlingsregelen, men denne regelen tilsier også at handlingsrommet skal brukes til vekstfremmende tiltak, herunder forskning. Likesom i tidligere år, mener NHO at for lite av handlingsrommet brukes til forskning og innovasjon, sier NHOs adm.direktør John G. Bernander.

Et forskningsstatsbudsjett på 547 millioner kroner ekstra gir 2,4 prosent nominell vekst. Med en anslått konsumprisindeks på 1,8 prosent og en antatt lønnsvekst på om lag 3 prosent, er dette tilnærmet nullvekst. Veksten på 3 milliarder kr til Fondet for forskning og nyskaping er blant de svakeste noen sinne.

- Regjeringen burde styrket SkatteFUNN ved å fjerne taket på timesats og antall førte timer. I tillegg burde SkatteFUNN vært styrket i forhold til forskningsintensive unge bedrifter (FUB). Vekstforslaget på 10 millioner kroner til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er skuffende lite ambisiøst. Mange gode prosjekter blir avvist på grunn av for stramme budsjettrammer. Brukerstyrt innovasjonsarena kunne med fordel vært økt med 100 millioner kroner, sier Bernander.

For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Øyvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: oyvind.petersen@nho.no