TINE SA

Svakere salgsutvikling i starten av 2017 for TINE

Pressemelding   •   apr 26, 2017 08:00 CEST

Salgsinntektene ble 5.339 millioner kroner i første kvartal, mens driftsresultatet ble 368 millioner kroner. Salgsinntektene viste en vekst på 1,6 prosent, hvor driftsresultatet ble 4 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Den underliggende salgsutviklingen i kvartalet var svakere, justert for en sen påske i 2017 og effekter fra kjøp av virksomhet i 2016.

- Inntekter og resultat er noe forbedret sammenlignet med 1. kvartal 2016. Likevel har tilbakegang i kategorier som søtmelk og ost gitt en svakere salgsutvikling. Effekter fra kjøp av virksomhet gir imidlertid et positivt bidrag sammen med flere salgsdager i årets kvartal enn i fjorårets, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

Første kvartal 2017 var preget av økt konkurranse fra nasjonale og internasjonale aktører.

Tilbakegang for TINE i kategorien for søtmelk forklarer over halvparten av svakere salgsutvikling i første kvartal. Driveren var generell volumtilbakegang, samt delisting i en viktig del av søtmelkssortimentet. Samtidig styrket TINE sine verdi- og volumandeler i syrnet melk.

TINE jobber kontinuerlig med å tilpasse og forbedre drift og organisasjon. I første kvartal var det forbedringseffekter i driften på cirka 43 millioner kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor. Effektene knyttet seg til drifts- og prosessforbedring, samt innkjøpseffekter.

TINEs datterselskaper Diplom-Is og Fjordland har hatt en økning i salgsinntektene for første kvartal på 69 millioner kroner mot første kvartal i fjor. Driftsresultatet i første kvartal ble minus 33 millioner kroner, 11 millioner kroner høyere enn samme periode i 2016.

Fjordland fortsatte sin offensive markedssatsning i første kvartal, og lanserte i februar flere nye produkter. Salgsutviklingen var positiv i første kvartal, og oppkjøp i 2016 bidro også positivt til salgsutviklingen i kvartalet. Diplom-Is hadde en positiv salgsutvikling i første kvartal, blant annet som følge av flere nylanseringer, i tillegg til salgsinntekter fra selskaper kjøpt i 2016. Sammen med en positiv utvikling i driftskostnader bidro dette til en forbedring av driftsresultatet for selskapet.

For ytterligere informasjon, kontakt TINEs pressevakt på presse@tine.no, eller på telefon 4823 0994.

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 11 500 bønder på 9 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.  Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt.