Norske Skog

Sven Ombudstvedt ny konsernsjef i Norske Skog

Pressemelding   •   des 21, 2009 09:26 CET

Sven Ombudstvedt (43), tidligere finansdirektør og medlem av konsernledelsen i
Yara International og strategidirektør i Norsk Hydro ASA, er utnevnt til ny
konsernsjef i Norske Skog. Han tiltrer 1. januar 2010. Ombudstvedt etterfølger
Christian Rynning-Tønnesen, som slutter i selskapet for å bli konsernsjef i
Statkraft.

- Styret har vurdert flere høyt kvalifiserte kandidater, og vi er overbevist om
at vi har funnet den beste personen til å overta som konsernsjef i selskapet,
sier Eivind Reiten, styreleder i Norske Skog.

- Sven Ombudstvedt har hatt operative og strategiske lederstillinger i Yara og
Hydro. Han har særdeles relevant erfaring fra strategiske prosesser og
restrukturering av børsnoterte industrikonsern med hovedkontor i Norge og
betydelig internasjonal virksomhet, sier Reiten.

- Vi er tilfreds med at han kan tiltre nesten umiddelbart. Norske Skog står
overfor krevende utfordringer, og forbedringsprosessene som Christian
Rynning-Tønnesen har ledet på en fremragende måte må fortsette med full kraft,
sier Reiten.

Styret i Norske Skog har arbeidet intensivt med å finne ny konsernsjef siden det
ble klart 11. november i år at Rynning-Tønnesen slutter i selskapet.
Rynning-Tønnesen blir ny konsernsjef i Statkraft, hvor han tidligere har
arbeidet i 13 år.

- Jeg ser frem til å få dypere innsikt i Norske Skogs strategi, virksomhet og
organisasjon når jeg tiltrer. Slik jeg ser det, er lederjobben i Norske Skog en
av de mest interessante og krevende internasjonale lederstillingene i norsk
næringsliv, sier Ombudstvedt.

Ombudstvedt ledet oppstrømsvirksomheten i Yara fra 2003 til 2006, og var
finansdirektør i selskapet fra 2006 til 2008. Fra 1991 til 2003 var han ansatt i
Hydro, der han var basert i Brussel i mange år og arbeidet med blant annet
markedsstrategi, planlegging og restrukturering av landbruksdivisjonen. Han var
leder for Hydro-konsernets strategienhet fra 2002 til 2003. Siden 2008 har han
vært medlem av ledergruppen i SCD, et Paris-basert selskap fokusert på kjøp og
salg av virksomhet i den kjemiske industrien.

Ombudstvedt er utdannet i USA, og har en bachelorgrad i business administration
fra Pacific Lutheran University i Washington og en mastergrad i international
management fra Thunderbird i Arizona.

Til redaksjonen:
Vedlagte pressefoto av Sven Ombudstvedt; foto: Fotograf Tom Mjøen

Pressen inviteres til å treffe Eivind Reiten og Sven Ombudstvedt i Norske Skogs
lokaler på Oxenøen kl. 10:15 i dag.


Oxenøen, 21. desember 2009

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt


For ytterligere informasjon:

Media: Finansmarkedet:
Kommunikasjonsdirektør Direktør for investor relations
Tom Bratlie Jarle Langfjæran

Mob: 905 21 904 Mob: 909 78 434Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1365289]

Pressefoto av Sven Ombudstvedt: http://http://hugin.info/105/R/1365289/333367">http://hugin.info/105/R/1365289/333367jpg

Source: Millistream / Hug