Tollpost Globe

Svensker mer miljøbevisste en nordmenn

Pressemelding   •   okt 22, 2012 13:00 CEST

Norske bedriftsledere er ikke villige til å akseptere noen form for prisstigning for mer miljøvennlig transport. Økt satsing på miljø er flott, men man er ikke villige til å betale noe for satsingen. Svenske bedriftsledere er derimot villige til å betale 10 % ekstra for en slik tjeneste.

Dette kommer frem i det ferske Nordiske logistikkbarometeret, som er utarbeidet av PostNord med Tollpost Globe som viktig bidragsyter.

Svenskene er villige til å betale mer for å få en miljøvennlig transport enn i resten av Norden. Mens 15 % av de svenske bedriftslederne aksepterer en 10 % prisøkning for mer miljøvennlig transport, er det kun 6 % av de norske lederne som er villig til å gjøre det samme. 

- Sverige skiller seg positivt ut, ved at hele 15 % er villige til å bytte til en mer miljøvennlig transportløsning dersom prisen øker med 10 %. Snittet for Norden er 8 %, noe som betyr at færre enn en av ti logistikkjøpere i Norden er villig til å betale 10 % ekstra for en slik tjeneste, sier Ole Andreas Hagen i PostNord AB Logistikk.

I tillegg til å ha større betalingsvillighet, stiller svensk næringsliv i større grad krav til ISO-sertifisering av miljøstandard, krav til biodrivstoff og god miljødokumentasjon enn andre nordiske bedrifter.

- Vi vet at noen norske vareeiere er svært opptatt av miljø og klima, og det er disse pionerene som drar verden fremover. Det er viktig å synliggjøre hvilke gevinster som oppnås ved å fokusere på miljøet, sier daglig leder i Zero, Marius Holm. Zero er en organisasjon som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens voksende energietterspørsel uten å skade miljøet.

- Det er en merkbar skjerping av miljøfokuset hos våre kunder, selv om mange nok synes det går for sakte ennå. En av tre vareeiere forlanger «miljøkalkulatorer» og halvparten krever ISO-sertifisering, sier Ole Andreas Hagen i PostNord AB Logistik.

For mer informasjon, kontakt:

Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A Hagen (m): 41 32 80 87

Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Thorvaldsen (m): 91 82 34 39

Om undersøkelsen:

Nordisk Logistikkbarometer 2012 er utviklet av PostNord. Barometeret bygger på en spørreundersøkelse foretatt i perioden mars-juni blant logistikkansvarlig eller daglig leder i ulike bedrifter. Respondentene tilhører hovedsakelig privat virksomhet. 460 respondenter svarte på undersøkelsen.

Den fulle versjonen av Nordisk Logistikkbarometer 2012 kan hentes ut og leses på www.tollpost.no

Om PostNord

PostNord AB er morselskapet for de fusjonerte postvirksomhetene Posten Sverige og Post Danmark. Selskapet tilbyr kommunikasjons- og logistikkløsninger til, fra og innom Norden og har en omsetning på cirka 40 mrd svenske kroner og rundt 40 000 medarbeidere. Virksomheten omfatter Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistikk, samt Strålfors. Morselskapet er et svensk selskap og hovedkontoret ligger i Solna, Sverige. Les mer om PostNord på www.postnord.com

Tollpost Globe er et av Norges tre største transportselskaper, og sysselsetter 900 medarbeidere og 700 sjåfører fordelt på 30 avdelinger. Selskapet håndterer mer enn 80.000 kolli hver eneste dag. Selskapets hovedkontor ligger på Alfaset i Oslo. Omsetningen er på cirka 2,7 mrd norske kroner. Selskapet eies av PostNord.