Justis- og politidepartementet

Sverige tillträder WIPO-fördrag inom upphovsrätten

Pressemelding   •   des 14, 2009 11:34 CET

Sverige tillträder idag två WIPO-fördrag på upphovsrättens område. Fördragens bestämmelser innebär en uppdatering av det upphovsrättsliga regelverket till den tekniska utvecklingen och gäller i svensk rätt sedan 2005. Tillträdandet sker vid en ceremoni i Genève idag då Sverige och femton andra EU-medlemsstater överlämnar sina ratifikationsinstrument för de båda fördragen.

1996 ingicks inom FN:s fackorgan för immaterialrätt (World Intellectual Property Organization, WIPO) två konventioner, dels WIPO-fördraget om upphovsrätt (WIPO Copyright Treaty, WCT), dels WIPO-fördraget om framföranden och fonogram (WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT). WCT innehåller vissa grundläggande bestämmelser på upphovsrättens område medan WPPT innehåller motsvarande bestämmelser till skydd för artisters framföranden och ljudproducenters, till exempel skivbolags, investeringar. Syftet med konventionerna är att anpassa det internationella regelverket på upphovsrättens område till den tekniska utvecklingen, särskilt Internet. Konventionerna kallas därför ofta för Internet-fördragen.

WCT och WPPT fick till följd att EU år 2001 antog det så kallade "Infosocdirektivet" (direktiv 2001/29/EG), som ledde till ändringar av den svenska upphovsrättslagen med verkan från den 1 juli 2005. Samtidigt som riksdagen godkände dessa ändringar godkände den även Sveriges tillträde till WCT och WPPT.

Enligt en överenskommelse i EU:s ministerråd år 2000 ska EU och EU:s medlemsstater tillträda de aktuella konventionerna samordnat och samtidigt.

Sverige har som ordförande för EU tagit initiativ till att en ceremoni hålls den 14 december i Genève. Vid ceremonin kommer sexton av EU:s medlemsstater att överlämna sina ratifikationsinstrument till WIPO. Övriga EU-medlemsstater har tillträtt fördragen i ett tidigare skede. Det svenska ordförandeskapet kommer att representeras av ambassadör Hans Dahlgren.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22