FN-sambandet

Svikter syriske flyktninger

Pressemelding   •   nov 08, 2013 11:47 CET

Regjeringen foreslår å redusere antallet syriske FN-kvoteflyktninger til Norge fra 1.000 til 500.

- Norge tar allerede imot for få av de millioner av syrere som er på flukt. At regjeringen stenger døra for 500 syriske flyktninger fremstår smålig, både i Norge og internasjonalt, sier Rune
Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet.

 

Svekket innsats for FNs tusenårsmål

Regjeringen foreslår å kutte 50 mill i posten som går til arbeidet med å fremme FNs tusenårsmål, kutter 50 mill til FNs utviklingsprogram UNDP og 25 millioner til Verdens matvareprogram WFP.

- Med to år igjen før FNs tusenårsmål skal være oppnådd er det bekymringsverdig at regjeringen  kutter penger til FN-organisasjonene som skal gjøre jobben, sier Arctander

- Utenriksminister Brende sier han vil avskaffe global fattigdom. Da må innsatsen økes og ikke svekkes slik regjeringens budsjettforslag legger opp til, avslutter Rune Arctander.

Regjeringen foreslår flere kutt på ulike poster i Utenriksdepartementets budsjett og kanaliserer  563 mill av disse til flyktningtiltak i Norge som kan regnes som utviklingshjelp.


FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.