Swisslog As

Swisslogs første AutoStore installasjon i Norden!

Pressemelding   •   mar 07, 2012 15:03 CET


Januar 2012 inngikk Swisslog en kontrakt med Berggård Amundsen & Co. AS (BA) angående en leveranse av AutoStore. BA er totalleverandør av materiell til elektrobransjen med landsdekkende distribusjon fordelt på 24 avdelinger i Norge.

 

- Gjennom et tett samarbeid med Berggård Amundsen kom vi fram til en AutoStore løsning samt en innovativ utvidelse av løsningen ved å tilføre en Gods-til-Mann (GtM) plukkstasjon. BA ønsker seg et lagringssystem som vil utnytte arealet ved eksisterende sentrallager bedre enn hva det gjør i dag. Leveransen er i hovedsak en kompakt lagerløsning for egnede småvarer som skal ekspederes til kundene. Med den nye løsningen vil de oppnå en større plukk- og lagringseffektivitet samt en økning i nåværende lagringskapasitet. Ved å flytte plukket fra AutoStore-porten og til en Gods-til-Mann stasjon, kan vi skape et høyere trykk hos plukkerne og dermed vil plukkeffektiviteten øke”, forteller Jens Iver Gjerlaug, salgssjef i Swisslogs norske virksomhet.

 

- AutoStore er en fleksibel løsning med hensyn til høyde, lengde og bredde. Det gjør den skalerbar og enkel å installere i BA sitt eksisterende bygg, dette sparer dem for både utbyggingskostnader og flyttekostnader. Løsningen er en av de mest driftssikre løsningene i vår produktportefølje med tanke på AutoStores høye grad av redundans. I tillegg har den et lavt energiforbruk og reduserte driftskostnader som gjør den meget kostnadseffektiv. Siden AutoStore er veldig kompakt, så vil den utnytte arealet bedre enn noe annet system på markedet, fortsetter Jens Iver Gjerlaug.

 

- Investeringen er nøkkelen til fortsatt drift på Ski i årene framover. Vår ambisjon og vårt mål er at vi skal ha en total løsning som bringer BA fram i front med hensyn til effektivitet og kvalitet.  Swisslog blir en viktig samarbeidspartner i forhold til å nå disse målene,” sier Terje Østrem Karlsen, Logistikkdirektør i Berggård Amundsen & Co. AS.

 

Kontaktinformasjon

Swisslog AS
Maiken Therese Kallesen
Marketing Coordinator
Tel: +47 22 78 95 02
Mobile: +47 41 00 76 91
E-mail: maiken.kallesen@swisslog.com
Internett: www.swisslog.no

Om Swisslog
Swisslog er en global leverandør av integrerte logistikkløsninger for lager, distribusjonssentraler og sykehus. Den omfattende tjenesteporteføljen inneholder alt fra oppbygging av komplekse lagre og distribusjonssentraler til implementering av Swisslogs egen programvare. I tillegg har Swisslog interne logistikkløsninger for sykehus, som for eksempel programvare og konsulenttjenester innen SCM-området.

Med Swisslogs løsninger optimaliseres kundenes produksjons-, logistikk- og distribusjonsprosesser for en bedre fleksibilitet, respons og kvalitet, samtidig som logistikkostnadene holdes nede. Med mange års erfaring innen utvikling og realisering av integrerte logistikkløsninger innehar Swisslog den ekspertisen som kundene i mer enn 50 år har satt – og fortsatt setter - sin lit til.

Hovedkontoret ligger i Buchs/Aarau i Sveits. Swisslog har for øyeblikket ca. 2000 ansatte i 20 land, og er representert på det nordiske markedet som en sterk lokal aktør med ca. 300 ansatte i Sverige, Norge og Danmark. Konsernets moderselskap, Swisslog Holding AG, er listet på SWX Swiss Exchange (verdipapirnummer 1232462, Telekurs: SLOG, Reuters: SLOG.S). Gå gjerne inn på www.swisslog.no.

©2012 Swisslog

 

Om Berggård Amundsen

Berggård Amundsen & Co. AS ble etablert i 1946 og er nå totalleverandør av materiell til elektrobransjen hvor de tilbyr tjenester, produkter og løsninger som er til det beste for deres kunder. Fra sentrallageret på Ski forsyner de daglig deres avdelinger og kunder, som i all hovedsak er installatører, energiverk og industrikonsern.

De har totalt 24 avdelinger i Norge og (antall) ansatte. BAs fagspesialister sørger for at du får de riktige varene og løsningene til konkurransedyktige priser. Deres lokale kompetanse og styrke i nærmiljøet gjør dem til en foretrukket elgrossist. BA kan bistå, enten du er liten eller stor.