Antibac AS

Nei, barnet ditt blir ikke sterkere av sykdom

Pressemelding   •   des 08, 2015 07:00 CET

Mange tror at barnet blir sterkere etter å ha vært syk. Men dette er slett ikke tilfelle. Foreldre til barnehagebarn er oftere syke enn andre. Familiesykdom skaper frustrasjon, slitasje og store samfunnskostnader.

– Barn som er mye syke får sterkere immunforsvar, lyder påstanden fra enkelte miljøer. – Helt feil, sier hygienesykepleier, som reagerer sterkt på den stadige alminneliggjøringen av syke barn.

Vera Edel Anthonsen er utdannet autorisert sykepleier, hygienesykepleier og smittevernrådgiver. I tillegg har hun administrativ lederutdanning og mellomfag i sosialpedagogikk. – Etter 16 år som avdelingssykepleier på sykehus og 11 år som hygienesykepleier og smittevernrådgiver har jeg sett disse problemstillingene på nært hold over lang tid, sier hun. I dag driver hun et lite foretak, Frisk i barnehagen, der hun bruker sin kompetanse til å bidra til å øke bevisstheten rundt smittevern. Barn blir ikke sterkere av sykdom.

– Det er et tankekors at det på sykehus er obligatorisk og lovbestemt å drive aktivt smittevern og hygienearbeid, mens det i barnehagene våre ofte er vanskelig å finne midler til noe så grunnleggende, sier Anthonsen. Hun går i rette med påstandene om sykdommenes helsebringende effekt: – Jeg mener det er en gammel myte at barna blir sterkere av å ha gjentatte infeksjoner. Det er motsatt! Når de har gjentatte infeksjoner blir barna svakere og noen kan utvikle astma. Små barn har ikke et fullt utviklet immunforsvar før de nærmer seg 24 måneder og er derfor mer mottakelig for infeksjoner enn voksne, sier hun engasjert. Ann Mari Østtorp, markedssjef i Antibac AS, forteller at det er mange solskinnshistorier om barnehager som opplever kraftig reduksjon av antall infeksjoner og sykefravær ved å innføre gode hygienerutiner og desinfeksjon i hverdagen. Noen barnehager har meldt over 40% og faktisk helt opp til 49% redusert sykefravær, bare ved å gjøre noen enkle grep som å gjøre desinfeksjonsprodukter mer tilgjengelig og gi god opplæring til alle. Våre erfaringer sier at det er viktig å informere foreldrene godt underveis i prosessen, slik at også de er med på å hjelpe til, blant annet med å overholde 48-timers regelen ved omgangssyke.

Hendene er alfa og omega

Immunforsvaret utvikler motstand mot enkelte sykdommer, som for eksempel røde hunder, vannkopper osv, men det er noe annet enn å bli utsatt for hyppige virusinfeksjoner i luftveier og mage/tarm.Smittekilden når det gjelder barn er i utgangspunktet ukjent, og smitteveiene er derfor den faktoren man har mest innflytelse på. I en institusjon er smitteveiene ofte indirekte kontaktsmitte, for eksempel via hender, gjenstander, leketøy og håndtak. – Håndhygiene er den enkleste og rimeligste måten å forebygge infeksjoner på. Hendene er vår største smittespreder fordi de forurenses av nesten alt vi gjør og tar på. Håndvask er den mest tradisjonelle måten å rengjøre hendene på. Hånddesinfeksjon er i dag regnet som førstevalg ved håndhygiene for voksne når hendene er synlig rene. Hendene vaskes når de er synlig urene, oppsummerer Vera Edel Anthonsen.


Her er fagrådene:

  • Det er viktig at barna er hjemme når de har feber eller allmenntilstanden ikke er god. Har barnet hatt omgangssyke skal det være borte fra barnehagen i 48 timer etter siste symptom; oppkast eller diarè (Norovirus).
  • Rengjøring av hender er det viktigste tiltaket. Dernest vask av leketøy og hygiene rundt måltidene. Vær nøye ved stellebord og ved håndtering av bleieskift, toalettbesøk og bruk av potte. Videre er det viktig at foreldrene tar skittent og vått tøy med hjem hver dag. Det skal ikke tørkes i barnehagen i garderoben eller i tørkeskap, da det vil danne sopp som igjen kan føre til lungesykdom og allergi.
  • I barnehager brukes hånddesinfeksjon av voksne etter særlig smitteutsatte handlinger som bleieskift, når barn trenger hjelp på toalettet, ved oppkast og når man har tørket nesen på et barn.
  • Ved å lære barna riktig håndhygiene reduserer man antall infeksjoner, spesielt øye- og tarminfeksjoner. Disse forekommer hyppig i barnehagene.

Antibac AS produserer og selger desinfeksjon hovedsakelig på det norske og skandinaviske markedet. Vi har lange tradisjoner med desinfeksjon i Norge, og har unik kompetanse på dettefeltet. Helt siden 1922, først som en del av Arcus Teknisk Medisinsk Sprit og senere som Kemetyl, har Antibac vært et av de mest brukte desinfeksjonsmidlene i Norge.