Norsk Sykepleierforbund

Sykepleier-seier over NHO

Pressemelding   •   feb 10, 2011 08:58 CET

Norsk Sykepleierforbund vant i Arbeidsretten over NHO og NHO Service.

NHO Service stevner i januar Norsk Sykepleierforbund inn for Arbeidsretten. Bakgrunnen  var Rikslønnsnemndas beslutning som ble fattet i mai i fjor etter Sykepleierforbundets streik mot NHO Service. Spørsmålet NHO Service ønsket å få belyst, var hvorvidt  tariffavtalen som Rikslønnsnemnda hadde fastsatt frem til 30. april 2010 egentlig var ment å skulle gjelde for to ekstra år, med andre ord frem til 30.april 2012. 
Det ble full seier for Norsk Sykepleierforbund på alle punkter. Sykepleierforbundet fikk gjennomslag for forhandlingsrett for egne medlemmer og derigjennom full streikerett om nødvendig i forbindelse med tariffrevisjonen 2010-2012. Plassoppsigelsen som ble levert 12. januar har Arbeidsretten funnet  gyldig.