Norsk Sykepleierforbund

Sykepleiere går til streik

Pressemelding   •   jan 25, 2010 22:23 CET

-Etter snart tre år med forhandlinger mener beklageligvis NHO Service fortsatt at sykepleierne skal akseptere dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn ellers i privat sektor og det offentlige. At NHO-bedrifter slik skaffer seg konkurransefordeler på bekostning av sykepleierne er uakseptabelt, og vi må dessverre ty til det sterkeste virkemiddelet vi har, sier Lisbeth Normann, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.I mars 2007 innledet NSF forhandlinger om tariffavtale med NHO Service. 6. januar 2010 brøt Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandlingene om tariffavtale med NHO Service og saken gikk til mekling. Partene hadde frist til midnatt til å bli enige om tariffavtale, men heller ikke her kom det til enighet.- Når noen bedrifter har gunstigere konkurransebetingelser på vår bekostning, fordi de er organisert i NHO Service, minner det mer om en piratsektor enn en anstendig privat sektor, fortsetter hun.Fra tirsdag morgen vil private sykehjem i Oslo og Rogaland bli omfattet av streik, og en opptrapping vil skje torsdag hvor streiken vil utvides til Akershus og Hordaland.Bruddgrunnlag Tilbudet fra NHO Service har en minstelønn for sykepleiere på kr 290.000 og ingen ansiennitetsstigeNSFs krav er det samme som i KS og HSHs helse –og sosiale tjenester kr 310.700, 314.300 etter 4 år, 322 800 etter 8 år og 353.700 etter 10 år. Tilbudet fra NHO inneholder dessuten ingen minstelønn for spesialsykepleiere. NSFs krav var 330 300 i begynnerlønn, 334 200 etter 4 år, 337 600 etter 8 år og 375 400 med 10 års ansiennitet. Videre ville heller ikke NHO tariffeste full lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon, de ville ikke tariffeste pensjonsordninger og tilbudet vil svekke vernebestemmelsene knyttet til arbeidstid.Streikeomfang NSF organiserer om lag 300 sykepleiere i de av NHO Service sine bransjer som er omfattet av kravet om tariffavtale. NSF har meldt plassoppsigelse av medlemmer i Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland i følgende bedrifter: Første uttak, 50 sykepleiere fra tirsdag morgen følgende steder: Oppsalhjemmet (Norlandia), OsloMidtåsenhjemmet (Adecco), OsloSt.Hanshaugen omsorgssenter (Carema), OsloPaulus sykehjem (Attendo Care), OsloBoganes sykehjem (Norlandia), Rogaland Andre uttak, 50 sykepleiere fra torsdag morgen følgende steder: Lambertseter sykehjem (Norlandia), OsloMadserud sykehjem (Norlandia), OsloHaukeland sykehotell (Medirest), HordalandSøreide sykehjem (Aleris Omsorg), HordalandGullhaug bo og behandlingshjem (Attendo Care), Akershus