NHO Service

Sykepleiere tjener i snitt 363.000,-

Pressemelding   •   feb 03, 2010 11:52 CET

Snittlønnen for sykepleiere rammet av streik er 363.000 kroner, viser en kartlegging som NHO Service har foretatt. Undersøkelsen søker å rette opp et vrengbilde av lønnsforholdene skapt av Norsk Sykepleierforbund (NSF).
- Vi kan dokumentere at våre bedrifter i privat sektor betaler meget godt. NSF har i en rekke presseoppslag skapt et falsk bilde av lønningene. Våre bedrifter opplever god rekruttering, lavere sykefravær og ikke minst fornøyde brukere. De kjenner seg ikke igjen det virkelighetsbilde som NSF forsøker å skape, sier Petter Furulund adm. dir. i NHO Service.
Granskning
Under den pågående streiken har Norsk Sykepleierforbund (NSF) nylig gått ut i media og hevdet at sykepleiere i private bedrifter er underbetalt i forhold til hva de kunne ha tjent i kommunalt drevne virksomheter. NSF krever derfor at lønns- og arbeidsforhold i private foretak blir underlagt en granskning.
NHO Service ønsker en eventuell granskning av lønns- og arbeidsforhold i våre helse- og omsorgsbedrifter velkommen.  Furulund understreker at hvis en granskning skal gi mening bør den også omfatte lønns- og arbeidsforhold i kommunalt drevne virksomheter, samt i ideelle organisasjoner som driver helse- og omsorgsvirksomhet.

Høy lønn
NHO Service har innhentet komplett lønnsstatistikk for 196 sykepleiere fra 10 virksomheter for 2009. Deltid er omregnet til heltid. Overtid er ikke medregnet. Det er heller ikke medregnet helgetillegg, natt-tillegg, skift eller andre tillegg. Sykepleiernes faste lønn er i gjennomsnitt 363.799 kroner. Årslønnen varierer med et unntak fra 311.000 til 486.000 kroner. Unntaket er en årslønn på 304.800 kroner.
- Ulike systemer for avlønning i privat og offentlig virksomhet kan gi betydelige individuelle forskjeller, men sett under betaler våre bedrifter meget bra, sier Furulund.
Det er viktig å merke seg at man i private bedrifter og vår avtale med Fagforbundet, lønner personer individuelt avhengig av innsats og verdiskapning for bedrift og beboere, mens man i NSF vil ha en lønnsutvikling basert ansiennitet eller erfaring som ikke er direkte relevant for jobben.
Dette er en kulturforskjell mellom privat og offentlig sektor man bør ha gjensidig respekt for.
Det høyeste lønnsnivå i kravet fra NSF er kr. 352.500,- for ordinære sykepleiere, og kr. 375.400,- for spesialsykepleiere med minst 10 års ansiennitet.
- Det er en tankevekker at våre lønninger i snitt ligger godt over maksimumssatsen som NSF har fremmet, sier Furulund.
For ytterligere kommentarer
Petter Furulund
Telefon 900 39 151
Kontaktperson(er):
Informasjonssjef - Baard  Fiksdal
Telefon:23 08 86 63
Mobil:930 88 777
E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no