Norsk Sykepleierforbund

Sykepleierforbundet støtter Fagforbundets kamp

Pressemelding   •   okt 26, 2010 09:14 CEST

I dag møtes Fagforbundet og NHO Service i et siste forsøk på å bli enige om revidert tariffavtale for medlemmene i private sykehjem. Lykkes de ikke, går 86 av Fagforbundets medlemmer ved 13 private sykehjem til streik fra onsdag morgen. Årsaken til konflikten er at Fagforbundet ikke fikk gjennomslag for sine høyst rettmessige krav om å sikre medlemmene samme minimumslønn og lønnstillegg som i offentlig sektor og heller ikke tilsvarende sykelønnsordning.

- Sykepleierforbundet støtter Fagforbundet i denne konflikten. Vi kan vel neste si det slik at Fagforbundet nå overtar stafettpinnen fra Norsk Sykepleierforbund som var i streik mot i vinter, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann.

Sykepleierforbundets medlemmer var i streik ved 7 av de13 institusjonene i månedsskifte januar/februar i år om en tariffavtale som sikrer medlemmene lønns- og arbeidsvilkår på linje med det de har i offentlig sektor og hos ideelle organisasjoner organisert i HSH.

Normann mener NHO Service gjør de private sykehjemmene en bjørnetjeneste ved sin handlemåte.
- Når NHO Service nekter å innfri en tariffavtale som inneholder krav om det samme som eksisterer i offentlig sektor, rir de gamle kjepphester fra NHO-systemet og nekter å innse at de har beveget seg inn på et marked der det er de offentlige lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde som et minimum. Dersom virksomheter i NHO Service skal delta i konkurransen om offentlige anbud, er de forpliktet til å gi sine ansatte vilkår som minimum er på nivå med offentlig sektor, mener hun.

Streiken som Sykepleierforbundet gjennomførte i vinter avdekket at mange sykehjemsansatte var lønnet langt under den minstelønn som eksisterer i de offentlige avtalene. I tillegg hadde de mistet sine sykelønnsrettigheter.
- Dersom NHO Service sitt tilbud skulle bli stående, gir dette de private sykehjemmene som NHO representerer helt urimelige konkurransefordeler i forhold til øvrige bedrifter både i offentlig og privat sektor – noe jeg synes det er merkelig at andre aktører ikke reagerer på, sier Normann.