NAF

Sykkel oppfattes ikke som effektivt

Pressemelding   •   jul 05, 2016 11:23 CEST

Helse og trim er den største fordelen med å sykle, viser en befolkningsundersøkelse NAF har gjennomført. Nest viktigste fordel er frisk luft og naturopplevelser. – Folk ser sykkelen mer som et trenings- og rekreasjonsmiddel enn som et effektivt transportmiddel. Kun 10 prosent av oss ser på sykling som et effektivt transportmiddel. Det må vi få gjort noe med, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Det er bare i enkelte av de større byene at sykkelen blir sett på som et transportmiddel som kan rivalisere med kollektivt eller bil når det gjelder effektivitet. Med andre ord er det et gap mellom folks oppfatning og det politiske målet om at trafikkveksten i byene skal tas med blant annet sykkel. Undersøkelsen viser at det er en omfattende jobb å gjøre for å få til dette.

- Den største ulempen folk ser ved å sykle er dårlige sykkelveier. Vi vet også at 9 av 10 i Oslo føler seg utrygge på sykkel. Skal sykkel gå fra å være trening til å bli et effektivt og sikkert transportmiddel, krever det en stor innsats for sikker infrastruktur, sier Sagedal.

Det er 47 prosent av de spurte som mener dårlige sykkelveier er den største ulempen ved å sykle. Hakk i hæl følger været med 46 prosent, dernest er det 42 prosent som mener at det at man blir svett og må dusje er den største ulempen ved å sykle.

- Været får man ikke gjort så mye med, men arbeidsgivere bør legge til rette for at det går an å ta seg en dusj når man kommer på jobb, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Fakta om undersøkelsen: Befolkningsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup.

Norges Automobil-Forbund er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon og har over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2.000 frivillige tillitsvalgte. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 45 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistnad og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.