Universitetet i Bergen

Taksonomi og fylogeni for haptormark- monogener – fra groupere i Vietnam

Pressemelding   •   des 15, 2009 10:01 CET

Binh Thuy Dang disputerer 18 desember 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Taxonomy and phylogeny of monogenea (Platyhelminthes) from Vietnamese grouper (Epinephelus spp. and Plectroponus leopardus)”.

Grouperartene er kostbare matfisk med stort potensiale som bidrar til økonomisk utvikling i Sør-øst Asia. Oppdrett i merder og dammer er økende i Vietnam Det er også økende problemer med fiskehelse - sykdommer og parasitter. Haptormark – Monogener - er en særlig viktig gruppe som fører til sykdom og problemer i groupereakvakulturer. Liten kroppstørrelse og form gjør det vanskelig å studere deres morfologi.

Dangs arbeid er det første som studerer diversitet, taksonomi og fylogeni - morfologisk og genetisk - for disse artene, på groupere (Epinephelus spp. and Plectropomus leropardus). Kjente arter er beskrevet på ny og nye arter beskrevet. Arbeidet har gitt nye geografiske opplysninger og nye vertparasittdata. De genetiske og morfologiske resultatene gir viktig bakgrunn for studiet av fylogenetiske sammenhenger mellom monogenarter, ikke bare for arter men også for slekter og familier. De oppnådde resultatene har stor betydning for epidemiologiske studier for fisk i oppdrett.

Personalia:
Binh Thuy Dang er født 22. februar, 1969 i Tuyen Quang Province, Nord Vietnam. Han er ansatt ved “Institute of Biological Technology and Environmental Research”, University of Nha Trang, Vietnam. Dang har en mastergrad i marinbiologi fra 1999−2001 fra Biologisk institutt, Aarhus Universitet, Danmark.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.12.2009, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”What is a species”?
Sted: Aud 101, Jahnebakken 5.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2009, kl. 10:15,

Kontaktpersoner:
Binh Thuy Dang, tlf: 94 15 29 40, epost: binh.dang@student.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.