Talent Norge AS

Talent Norge styrkes

Pressemelding   •   okt 06, 2016 12:53 CEST

- Dette er en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør og betyr utrolig mye for oss, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

- Styrkingen gjennom årets statsbudsjett og tildeling av tippemidler gjør det mulig å legge til rette for en enda bredere talentutvikling, i samspill med våre gode samarbeidspartnere. Statens tydelige engasjement og langsiktige satsing gir de beste muligheter til å fortsette å utvikle dette samarbeidet.

Talent Norge er et ideelt selskap som gir økonomisk støtte til prosjekter knyttet til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet. For å få midler må prosjektene også ha støtte fra private bidragsytere.I 2015 ble til sammen 26,9 mill. kroner disponert til talentutvikling. Tilskuddene fra Talent Norge utløste 51,7 i medfinansiering fra 15 private bidragsytere. Totalt resulterte bevilgningen i det første driftsåret til at det ble investert 78,6 mill. kroner i talentsatsing i på høyt nivå kulturlivet. Prosjektene strekker seg i tid fra 2015 til 2021.

Kunnskapsdeling og erfaringsutveksling

- I dag representerer Talent Norges prosjekter 1200 talentutviklingsplasser, de fleste over tre år, noe som allerede utgjør en stor og bred satsning. Med den økte støtten kan det satses på enda flere talenter, samtidig som det gjør det mulig for oss å utvikle modeller og systemer for innsamling, deling og overføring av kompetanse og kunnskap om talentsatsing på høyt nivå i kunst og kultur. Målet er at kunnskapen og erfaringen som genereres gjennom våre satsinger skal tilgjengeliggjøres, deles på tvers av genre og komme så mange som mulig gode, sier Jørstad, som legger til at engangsbevilgningen i form av 5 millioner i tippemidler gjør at det også nå kan undersøkes hvordan man kan se talentutvikling innen kulturlivet i et helhetlig løp:

- Gjennom det arbeidet vi hittil har gjort ser vi at det ligger muligheter og behov for å utarbeide et program for talenter som i dag ligger utenfor vårt virkeområde. Vi er derfor svært glade for at vi sammen med våre samarbeidspartnere nå får muligheten til å starte arbeidet med å utvikle pilotprosjektet Talent Norge Junior slik at det kan dannes et helhetlig løp for talentutvikling fra ung alder til karrierestart, sier Jørstad.

Fakta om Talent Norge

- Stiftet 21.1.2015.

- Ideelt aksjeselskap, eid av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og staten ved Kulturdepartementet.

- Har som mandat å utvikle talenter på høyt nivå innen kunst og kultur, før og like etter endt utdanning, i samarbeid med private bidragsytere.

- Gir støtte til unike prosjekter og miljøer som har til hensikt å tilføre kunstneriske talenter innen alle genre spesialisert kompetanse og muliggjøre deres utfoldelsesmuligheter.

Talent Norge samarbeider om å styrke og spisse talentutvikling innen kunst og kultur