Vitensenteret Sørlandet

Talentsenterkonferanse 2019

Pressemelding   •   sep 27, 2019 06:00 CEST

Elever med stort læringspotensial er en elevgruppe som får stadig økt oppmerksomhet. Aust-Agder fylkeskommune og Vitensenteret Sørlandet inviterer i den forbindelse til en Talentsenterkonferanse.

Konferansen vil gi god innsikt i hva som karakteriserer elevene med stort læringspotensial. Det vil bli presentert og diskutert hvordan potensialet kan bli identifisert i klasserommet, hva slags sosiale og emosjonelle utfordringer elevene kan ha. Skoleledere, lærer og skoleeiere skal få en innføring i hvordan en handlingsplan angående disse barna kan settes i gang på egen skole. 

God handlingsplaner
Målet for konferansen er å utvikle gode handlingsplaner på skolene på Agder, få god kjennskap om denne elevgruppen og samtidig berede grunnen for etablering av et Talentsenter Agder, som det finnes 4 stykker av i andre regioner i Norge. Tilsvarende konferanse planlegges også for skoler som i dag tilhører Vest-Agder. Dette for at vi i vår region samlet sett skal få økt kunnskap om denne elevgruppen og få etablert et tilbud på lik linje med andre steder i Norge.

Dato: Onsdag 16. oktober 2019
Tid: kl. 10.00 - 15.00
Sted: Vitensenteret Sørlandet, Arendal. Kystveien 2.
Arrangør: Aust-Agder Fylkeskommune og Vitensenteret Sørlandet

Program:
Kl. 10.00: Åpning av dagen. Introduksjon av Talentsentersatsingen
Kl. 10.10: Økt 1 m/Professor Ella M. C. Idsøe
Kl. 11.45: Lunsj
Kl. 12.30: Økt 2/Professor Ella M. C. Idsøe. Arbeid i grupper
Kl. 15.00: Dagen avsluttes

Lenker:

https://www.naturfagsenteret.no/c2168371/prosjekt/vis.html?tid=2168316