Nærings- og handelsdepartementet

Tariffavtaler på Altinn

Pressemelding   •   des 30, 2009 09:22 CET

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil så snart det er praktisk mulig gjøre aktuelle landsomfattende tariffavtaler tilgjengelige på Altinn.

– Dette bidrar til at bedriftene på en enkel måte kan få kunnskap om de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i Norge. For denne regjeringen er tiltak som motvirker sosial dumping viktig, sier Giske.

På denne måten følger også regjeringen opp LOs innspill i høringsrunden om tjenesteforskriften. LO og regjeringen er enige om at aktuelle tariffavtaler bør gjøres tilgjengelige på Altinn.

– Både LO og Arbeidstilsynet har avdekket brudd på lover som regulerer arbeidsforhold. Dette er særlig et problem i forhold til utenlandske foretak. Ved å publisere tariffavtalene på Altinn vil bedrifter lett kunne sette seg inn i hva som er gjeldende rett i Norge, sier Giske.

Altinn er en internettportal for elektronisk dialog med det offentlige og utvikles og forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Nærings- og handelsdepartementet vil be Brønnøysundregistrene om å sørge for at tariffavtalene blir publisert på en måte som gir god og presis informasjon.