Novartis Onkologi

Tasigna - leukemimedisin med mer banebrytende behandlingseffekt enn Glivec

Pressemelding   •   des 11, 2009 10:29 CET

En ny, internasjonal studie viser at pasienter med kronisk myelogen leukemi (KML) som behandles med medisinen Tasigna får betydelig bedre effekt og langt mindre bivirkninger enn ved tidligere behandling. Norske pasienter som behandles i Trondheim og Oslo har deltatt i studien.

Resultatene fra studien ble presentert på den amerikanske hematologikongressen ASH i New Orléans denne uken og vakte stor begeistring. Studiet viser at Tasigna har en raskere effekt mot den livstruende sykdommen kronisk myelogen leukemi (KML) enn Glivec som er dagens standardmedisin.

Resultatene viser at:
•    Dobbelt så mange pasienter som fikk Tasigna hadde ikke molekylære spor etter sykdommen etter ett års behandling, sammenlignet med de som fikk Glivec.  
•    Færre av pasientene som fikk Tasigna opplevde en forverring av sykdommen; to pasienter jamført med 11 pasienter som fikk Glivec. Det viser en signifikant forbedret sykdomskontroll med Tasigna.
•    Tasigna har også svært få bivirkninger. Færre pasienter som fikk Tasigna måtte avbryte behandlingen på grunn av bivirkninger i løpet av studien.

”Den svært gode responsraten vi har observert med Tasigna, kombinert med den lave andelen som opplevde en forverring av sykdommen, gir sterke indikasjoner på at pasienter som starter sin behandling med Tasigna kan få forlenget levetid og samtidig bedre livskvalitet”, sier Jens Bjørheim, nordisk medisinsk rådgiver for Novartis Oncology.

Hittil har Tasigna vært forbeholdt pasienter som ikke tåler Glivec eller som har blitt resistente mot medisinen. Med bakgrunn i de gode studieresultatene planlegger Novartis nå å søke om godkjennelse av Tasigna som førstelinjebehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert KML.  Den internasjonale fase III-studien har omfattet 846 pasienter med nydiagnostisert Philadelphipa-positiv kronisk myelogen leukemi. Ti norske pasienter, behandlet i Oslo og Trondheim, har deltatt. Pasientene ble behandlet med enten Tasigna eller Glivec.

”Resultatene etter 12 måneders behandling med Tasigna viser at responsen inntrer raskere sammenlignet med Glivec-behandling. Om dette spiller noen rolle for overlevelsen er det for tidlig å vite. Det at noen færre pasienter på Tasigna progredierte (forverret seg) tyder på at raskere sykdomskontroll spiller en rolle for langtids overlevelse. Det er også lovende at bivirkningene så langt synes færre og mildere enn ved Glivec-behandling”, sier Tobias Gedde-Dahl, overlege ved Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet og hovedansvarlig for Tasigna-studien i Norge.  

Ved kronisk myelogen leukemi (KML) finnes et defekt kromosom, det såkalte Philadelphia-kromosomet. På dette kromosomet dannes et unormalt gen hos KML-pasienter, som fører til at de hvite blodlegemene deler seg ukontrollert.  Den etablerte behandlingen ved denne typen leukemi er Glivec (imatinib) som blokkerer aktiviteten til kreftgenet og bremser den unormale produksjonen av hvite blodlegemer.  

Tasigna (nilotinib) har en likeartet virkningsmekanisme som Glivec rettet mot grunnårsaken til KML, men har nå altså vist enda raskere og dypere effekt enn Glivec.

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:
Jens Bjørheim, nordisk medisinsk rådgiver, Novartis Oncology
Telefon +47 480 40 640
jens.bjoerheim@novartis.com
Bengtåke Wahlberg, nordisk informasjonssjef, Novartis Oncology
Telefon +46 08 732 33 39, mobil +46 0708-89 33 39
bengtaake.wahlberg@novartis.com

Om leukemi
Hvert år får rundt 500 personer i Norge en eller annen form for leukemi, hvorav rundt 40 får KML. Ved leukemi slås de friske, bloddannende cellene ut og erstattes av kreftceller som formerer seg ukontrollert i blod og benmarg. De kan også invadere andre organer som lever, milt og lymfekjertler.

Om Glivec
Glivec er en såkalt tyrosinkinasehemmer som tas som tablett en gang om dagen. Legemiddelet blokkerer aktiviteten hos det proteinet (Bcr-Abl) som utløser den sykelige prosessen hos pasienter med KML. Behandlingen har vist svært gode resultat. Glivec er godkjent for behandling av tre ulike kreftsykdommer, kronisk myelogen leukemi, Philadelphia-positiv akutt lymfatisk leukemi og GIST, en sjelden form for magekreft.

Om Tasigna
Tasigna er en tyrosinkinasehemmer som hemmer aktiviteten hos proteinet Bcr-Abl enda mer kraftfullt.  Det tas som tablett to ganger om dagen.

Referanser:
Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials of Newly Diagnosed Ph+ CML Patients (ENESTnd). Studien er gjennomført på 220 sentre rundt om i verden og er en av flere studier på Tasigna som første behandling av pasienter med Ph+KML jamført med Glivec.

Novartis
Med tydelig fokus på voksende områder tilbyr Novartis en bred produktportefølje med innovative legemidler, forebyggende vaksiner, diagnostiske verktøy, kostnadsbesparende generiske produkter og produkter innen reseptfrie legemidler for egenpleie. Novartis er det eneste legemiddelforetaket med en ledende posisjon innen alle disse områdene. Omsetningen for hele foretaksgruppen var i 2008 på 41,5 milliarder USD og investeringer i forskning og utvikling var USD 6,4 milliarder. Novartis har sitt hovedkvarter i Basel, Sveits og er representert i over 140 land med til sammen 96 700 ansatte. For ytterligere informasjon, se www.novartis.no.