Skandinavisk Playbackteater Studio

Teater for inkludering og mangfold i Eidsvoll

Pressemelding   •   feb 11, 2013 09:00 CET

Høsten 2012 startet et flerkulturelt teaterprosjekt i Eidsvoll. Deltakerne får trening i playbackteater, og gruppen debuterte som Teater MANGO på Eidsvoll innvandrerråds folkefest i desember. Prosjektet er et inkluderings- og mangfoldsprojekt med støtte fra Innvanderrådet og Frivilligsentralen.

Prosjektleder er Synne Platander, og prosjektet drives i tett samspill med Jan Platander og Sissel Viken. Vi vil skape møtesplasser der mennesker får uttrykke seg, være kreative og berike hverandre. Teater har til alle tider handlet om ulike sider ved det å være menneske. I playbackteater er det dessuten våre egne erfaringer vi setter ord på, gjennom korte eller lengre selvopplevde fortellinger. Vi lærer å bruke improvisert teater for å speile hverandres historier. Vi kjenner igjen oss i hverandres historier, bortenfor språk, nasjonalitet, yrke og sosial status. Selv om våre erfaringer er ulike, er våre følelser ofte de samme. Det skaper fellesskapsfølelse og knytter vennskapsbånd. 

Det krever både mot og ydmykhet å spille opp en annens historie. Siden det er improvisasjon, må vi også bli gode til å samspille med de andre. Vi må hele tiden være lyttende tilstede. Playbackteater utvikler vår empati og forståelse for andres opplevelse, samtidig som vi jobber med kropp og stemme for å utvikle våre sceniske uttrykk. 

Deltakerne i Teater Mango er derfor ivrige etter teater Mango skal få fortsette. Prosjektet har betydd mye både personlig, sosialt og kunstnerisk. Følelsen av tilhørighet har vært viktig. For de som ikke kunne så mye norsk fra før, har prosjektet også vært en viktig språktrening. I gruppen er det nesten like mange nordmenn som innvandrere, og utover kroppspråket er det norsk som er vårt felles språk. 

På sikt ønsker vi at Teater Mango skal fortsette som en lokal flerkulturell playbackgruppe som kan gi forestillinger for ulike målgrupper i lokalsamfunnet. Det finnes også planer om å sette opp en spesialskrevet forestilling til Grunnlovsjubileet 2014, basert på fortellinger vi får høre underveis. 

Platander Samspill & Utvikling  

Vi regisserer meningsskapende opplevelser för dig , din arbetsgrupp, din organisation.

Vi Agerar

Sammen med en grupp tränede improvisations skuespillere

Vi Regisserar

Lärsituationer, kursmoment, erfarenhetsutbyten, träningstillfällen

Vi Fasiliterer

Meningsskapande sammankomster gjennem att med en hensiktsmässig pedagogisk design skapa respektfulla rum för viktiga samtaler.